Skip to content

Ratkaisukeskeinen Kirsi syttyy haasteista, ja uskoo, että kaikkiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Kaikessa toiminnassa mennään kuitenkin laatu edellä.  

 

Työkaverit kuvailevat Kirsiä aina iloiseksi, ratkaisukeskeiseksi tiimihengen nostattajaksi. Kirsi tunnistaa erityisesti ratkaisukeskeisyyden, sillä haasteet saavat hänet syttymään. ”Kaikkeen on olemassa ratkaisu. Ei välttämättä aina se kaikkein optimaalisin, mutta eteenpäin voidaan aina päästä.” Kaikessa mennään kuitenkin laatu edellä. ”Laatu on minulle supertärkeää. Asiakkaalle tuotettujen ratkaisujen on oltava huippulaatua.” 

Apila Groupissa Kirsillä on oma vastuualueensa yrityksen johdossa. Asiakasvastaavan tehtävät ja myynnistä kokonaisuutena vastaaminen vievät leijonanosan ajasta. Vaikka nykyisessä työssään hän on joutunut irrottautumaan käytännön työstä, Kirsi haluaa kuitenkin pysyä aallonharjalla alan innovaatioissa.

”On tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkaille alan viimeisimpiä ratkaisuja, viemään ne konkreettiselle tasolle ja osoittamaan niiden toimivuus.”  

Asiakkaan kanssa toimittaessa Kirsi korostaa vuoropuhelun merkitystä. Osa asiakastuntemusta on myös ymmärtää mitä työn toteuttaminen vaatii ajassa, resursseissa ja osaamisessa. ”Vaikka Apilan palveluista löytyy konseptoituja tuotteita, emme halua tuottaa monistettua tavaraa, vaan löydämme parhaat ratkaisut kullekin asiakkaalle. Kun asioita on katsonut monelta eri kantilta ja saanut kokemusta erilaisista tavoista tehdä asioita, ne voidaan laittaa isompaan kontekstin ja saavuttaa syvempi asiakasymmärrys.” 

”Kemiaa lukemaan kolikkoa heittämällä” 

Kirsin ydinosaaminen löytyy puumateriaalikemian parista. Kemiaa lukemaan hän päätyi sattuman kaupalla. Vaihtoehtoina oli humanistisia tieteitä, luonnontieteitä ja biotieteitä. Kirsi antoi arvan ratkaista. ”Jälkikäteen ajateltuna kemia oli kaikista epätodennäköisin vaihtoehto. Nuorempana ei vielä tiennyt mitä omilla vahvuuksilla olisi tehnyt,” Kirsi naurahtaa. Vuonna 2016 Kirsi sai opettajan pätevyyden, kun akateemisen uran kautta oli tullut selväksi, että osaamiselle oli paikkansa ohjauksessa, valmennuksessa ja esimiestyössä. Nykyisinkin osaamiselle on käyttöä, sillä Kirsiä pyydetään usein puhujaksi erilaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Eteenpäin ajavana voimana hän pitää rakkautta osaamisen jakamiseen ja nuorten kanssa toimimiseen. 

Ennen Apilaa Kirsi työskenteli akateemisessa maailmassa ja tutkimusorganisaatioissa. Kun Kirsi tuli mukaan Apilan toimintaan, yrityksellä oli käytössään halli ja pikkuruinen takahuone, jossa silloin tällöin kohdattiin. Noista päivistä yrityksen kasvu ja muutos on ollut jatkuvaa, ja se kertoo kiertotalouden tärkeydestä. Apila on tuonut Pohjois-Karjalaan kiertotalouden huippuosaajien yhteisön. ”Useimmilla Apilan työntekijöistä on yliopistotaustaa. Hieno suomalainen akateemisen tutkimuksen tapa voidaan meillä valjastaa yritysten käyttöön teollisuus- ja asiakaslähtöisesti, nopeasti ja ilman byrokratiaa.” 

Uran varrella hän on saanut tehdä yhteistyötä korkeasti koulutettujen ihmisten ja huippuosaajien kanssa. Kirsi pitää korkeaa osaamista Suomen menestyksen salaisuutena. ”Jotta pysyy kehityksen etulinjassa, ei saa pysähtyä eikä olla liian tyytyväinen liian kauan. Tekeminen ei saa loppua siihen, että ollaan parhaita jossakin.” Määrätietoisuus ja eteenpäin pyrkiminen ovat Kirsille tärkeitä arvoja. Positiivisella tavalla itsensä kanssa kilvoittelu ja riman nostaminen ajavat oppimaan uutta ja tekemään seuraavalla kerralla paremmin. 

”Nopeammin, voimakkaammin ja korkeammalle”

Kaikessa Kirsin tekemisessä näkyy voimakas halu pyrkiä eteenpäin. Ammatillisista periaatteista hän listaa laadun, edelläkävijyyden, jatkuvan kehittymisen ja tiimityön. Tiimityöstä hän pitääkin enemmän kuin yksin tekemisestä. Entä oma erityisosaaminen? ”Rohkeus,” Kirsi vastaa empimättä. ”Rohkeus nähdä riittävällä haarukalla mitä pystytään tekemään. Palveluntuottajana voimme kehittää kiertotaloutta rikkomalla rajoja ja ottamalla vastaan mahdottomaltakin tuntuvia tehtäviä. Samalla on oltava rohkeutta kertoa asiakkaalle mitkä ovat työn realiteetit.” 

”Kokonaisuuksien hallinta, verkostot ja tiimin virittäminen tekemiseen ovat vahvuuksia, jotka ovat tulleet omasta, ehkä vähän rikkonaisestakin urapolusta.” Yhteistyö asiakkaan kanssa, ratkaisujen miettiminen tiimissä, sekä hyvin tehdyn työn luovuttaminen asiakkaalle ovat Kirsin mielestä työn tähtihetkiä.  

Merkittävämpänä saavutuksena urallaan Kirsi pitää sitä, että on saanut olla mukana Apilan palvelujen ja tuotteiden kehityksessä – niillähän on saatu tunnustuspalkintojakin. Pieniä onnistumisia on matkan varrelle mahtunut paljon, ja on iloinen asia, kun on pystynyt olemaan mukana asian tai ihmisen kehityksessä. ”Ne ovat merkityksellisiä hetkiä, kun saa olla iloinen muiden onnistumisista, kun he etenevät urallaan, näkevät vaivaa ja kova työ palkitaan.” 

Koko kuvan näkemisestä ja liikkeestä nauttiva Kirsi ei ole elementissään pitkäjänteisessä, pikkutarkassa ja mekaanisessa työpöytätyössä. Muuten työssä on luonnontieteilijän näkökulmasta vaikeinta joskus hyväksyä sitä, että toimiva ratkaisu ei ole vielä lainsäädännön puitteissa hyväksyttävissä – muutokset ovat hitaita. Kirsi myös haluaisi, että asioiden ja materiaalien nimittämisestä jätteeksi luovuttaisiin.  

”Kuunnellaan, mitä luonnolla on sanottavana” 

Kirsille kiertotalous on kokonaisvaltainen asia, joka pitäisi huomioida kaikessa tekemisessä. ”Viimekädessä ymmärretään luonnonvarojen hyödyntämisen määrä ja tapa, sopusoinnussa kaiken orgaanisen ja epäorgaanisen näkökulmasta. Ymmärretään mitä voidaan hyödyntää, ja mitä pitää palauttaa kiertoon.” Kirsi muistelee, kuinka opiskeluaikoina kemia monimutkaistui ja luotiin uusia monimutkaisia synteettisiä yhdisteitä ja materiaaliyhdistelmiä. Niilläkin on paikkansa mutta kiertotaloudessa tämän seurauksena tarvitaan nyt kemistejä purkamaan aineita takaisin atomeiksi.  

Myös kiertotalous on kemiaa. Asioita täytyy katsoa toisin silmin, kiertotalouden linssien läpi. Kemia on läsnä heti siinä, kun lähdetään miettimään materiaaleja, millä korvata monimutkaisia yhdisteitä biopohjaisilla aineilla. Todelliseen kiertotalouteen pääsemisessä ei kuitenkaan yksistään kemia riitä, vaan myös kulutustottumusten ja asenteiden on muututtava. 

Maailmanpoliittinen tilanne on osoittanut omavaraisuuden tärkeyden. ”On aina riski olla täydellisesti riippuvainen toisista. Nyt meillä on edessä paluu juurille, ja materiaalikehityksen polkua kävellään nyt toiseen suuntaan. Aivan alkutuotantoon asti ei tarvitse mennä, mutta esimerkiksi jalostamista pitää miettiä uudella tavalla.” 

Urallaan Kirsi kokee tärkeäksi materiaalikemian ja kiertotalouden aallonharjalla pysymisen. Hän haaveilee jonain päivänä pääsevänsä mukaan kansainväliseen yhteistyöhön ratkomaan ison mittakaavan, esimerkiksi kehittyvien talouksien haasteita. ”Kehittyvissä maissa voisi tehdä jotain sellaista, mikä näkyy globaalisti. Suomessakin on vielä tekemistä, mutta haasteita on jo ratkottu paljon. Suomalaiset yritykset tekevät itse paljon työtä ja ovat edelläkävijöitä.” 

Vastapainoksi työlle, Kirsi rakastaa luontoa ja ulkoilua. ”Olen myös hyvä leipomaan pullaa ja laittaman ruokaa nuotiolla,” Kirsi kertoo. Nuotion ääressä Kirsiltä syntyy niin ravintolatasoiset burgerit, paellat kuin muurinpohjaletutkin. Kirsin harrastamisessa hiljaisuus on lisääntynyt, ja moottorit vähentyneet. Hän pitääkin tärkeänä kuunnella, mitä luonnolla on sanottavana. ”Suurin arjesta irtautumisen oivallus oli ymmärtää, että laiturin raosta voi vain katsella kaloja laskematta niitä,” Kirsi naurahtaa. 

 

Tämä oli 6. osa Apilan henkilöstöesittelysarjaa. Voit lukea aiemmat esittelyt täältä:

Teknologia-asiantuntija Olli Mulari tuntee tehtaiden sielunelämän
Toimitusjohtaja Mervi Matilainen luottaa kemian voimaan
Materiaaliasiantuntija Juha Timonen on tuhannen tarpeellisen tiedon mies
Kemian asiantuntija Tiina Rasilainen huolehtii projektien sujumisesta ”just eikä melkein”
Laboratoriomestari Erja Jaala antaa luovuudelle tilaa myös laboratoriossa