Skip to content

Mitä on mikromuovi?

Mikromuovi on mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi hajonnutta suuristakin tuotteista lähtöisin olevaa muovia tai jo valmiiksi sellaiseksi valmistettuja esim. kosmeettisten tuotteiden partikkeleita. Mikromuovia irtoaa myös käytön ja pesun aikana esim. vaatteista ja sään vaikutuksesta talomaaleista. Tutkimusten mukaan maantieliikenteen on todettu olevan suurin yksittäinen mikromuovin lähde. Renkaiden pinnoilta käytössä irtoaa pieniä muovipartikkeleita, ja ne päätyvät suoraan luontoon tai sadevesikaivojen kautta vesistöihin. Riittävän pieninä partikkeleina mikromuovi voi läpäistä myös esimerkiksi juomaveden puhdistusprosessin ja näin ajautua kotieläinten ja ihmisten ravintoon. Mikromuoveja löytyykin nykyään lähes kaikkialta ja tarve mikromuovien luotettavaan seurantaan kasvaa.

Ympäristön kannalta on tärkeätä löytää paras mahdollinen kokonaisratkaisu mikromuovien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Merkittävin keino on vähentää muovituotteiden käyttöä ja korvata niitä vähemmän haitallisilla tuotteilla ja materiaaleilla. Hyvänä lähtökohtana toiminnalle on myös tehdä mikromuovien määritys omasta maaperästä/vesistöstä ja näin seurata mikromuovien määrää, sekä oman toimintansa vaikutusta ympäristölle.

Luotettava analyysipalvelu mikromuovien määrittämiseen 

Tarjoamme mikromuovien määritystä useista eri näytetyypeistä. Mikromuovien määritysmenetelmällämme pystytään määrittämään halkaisijaltaan 0,05–5 mm mikromuovien määrän näytteessä, riippuen tunnistettavien muovien laadusta. Mikromuovien määrään analytiikassa on tärkeää, että muovihiukkaset pystytään erottamaan näytematriisista tarkasti ja luotettavasti. Tätä varten olemme kehittäneet tehokkaan menetelmän.

Menetelmä perustuu eri näytetyypeille kehitettyyn flotaatio-, hajotus-, ja suodatusmenetelmään, selektiiviseen värjäämiseen ja mikroskopointiin. Mikromuovien tunnistaminen ja määrän laskenta on monivaiheinen menetelmä, joka Apila Groupissa voidaan toteuttaa nopeasti niin yksittäisille näytteille kuin suurille näytemäärille. Näytteiden käsittely ja analysointi suoritetaan laatulaboratoriossamme Kontiolahden Lehmossa. 

Mikromuovien määritysmenetelmä: 

 • Näytetyypit
  • maa-ainekset ja sedimentit
  • lumi- ja vesinäytteet 
 • Tunnistettavien mikromuovipartikkeleiden kokoluokat
  • rengasperäiset mikromuovit 0,15 mm
  • rengasperäiset ja muut kuin rengasperäiset samasta näytteestä, raportoidaan jaoteltuna 0,1–5 mm
  • muut kuin rengasperäiset mikromuovit 0,05–5 mm
 • Tulokset helposti hyödynnettävässä muodossa
  • soveltuu esim. yritysten omavalvontanäytteeksi, rakennuskohteiden taustapitoisuusselvityksiin tai alueellisen pistelähteen osoittamiseen.

Mikromuovien määrityksen lisäksi meiltä saat asiantuntija-apua muovien ja muovien lisäaineina käytettävien haitallisten aineiden korvaamiseksi vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Ketterä ja innovatiivinen materiaali- ja tuotekehityksemme tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää uusiomuoveihin tai vaihtoehtoisiin ympäristöystävällisimpiin materiaalien pohjautuvaa liiketoimintaa.

Lue Suomen Rengaskierrätykselle tekemästämme mikromuovityöstä

Ota yhteyttä kysyäksesi lisää!