Skip to content

Vastuullisuus tärkeänä osana kestävää liiketoimintaa

Vastuullisella materiaalin kiertotaloudella edistät kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymistä, tehostat yrityksesi toimintaa, tuotat kestävää liiketoimintaa ja parannat materiaalinkierron riskienhallintaa. Toimimme materiaalien ja tuotteiden vastuullisuusjärjestelmien kehittämisessä, autamme ympäristömerkkien ja hakemisessa ja käyttöönotossa sekä annamme konsultointia materiaalien toimitusketjuihin liittyvissä vastuullisuusasioissa. Tunnemme materiaalien kierron ja sen arvoketjut parhaiten sekä osaamme tunnistaa teollisuudelle arvoa tuottavat mahdollisuudet kierron eri vaiheissa.

Palvelumme:

  • Toimialakohtaisten johtamis- ja vastuullisuusjärjestelmien luominen ja käyttöönotto
  • Kiertotalouden toimitusketjujen riskienarviointi ja hallintaohjelmat
  • Tuotannon ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttymisen arviointi ja lupahakemukset
  • Kiertotalousmateriaalien kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden riskienarviointi ja skenaarioanalyysit
  • Kiertotalousmittarien kehittäminen ja käyttöönoton konsultointi
  • Ympäristömerkkien hakemukset ja vastaavuusarviointi

Parhaat kiertotalousinnovaatiot syntyvät vastuullisista toimitusketjuista

Haluamme, että materiaalit ja tuotteet kiertävät pitkään ja että niillä on mahdollisimman monta tuottavaa elinkaarta. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee materiaalien toimitusketjujen toteutua kestävällä ja vastuullisella tavalla myös kierrätyksen ja hyödyntämisen aikana. Me Apilassa tunnemme laajasti teollisuuden toimijoita kierrätyksen ja uusioraaka-aineiden arvoketjujen eri vaiheissa, sekä materiaalien käsittelyprosessit ja teknologiat.

Osaamisellamme luomme teollisuudelle vastuullisuuden, turvallisuuden, laadun ja ympäristöasioiden takaavia järjestelmiä materiaalin kiertokulun eri vaiheisiin. Palveluillamme uusiomateriaalien jäljitettävyys, ympäristö- ja työturvallisuuskysymysten hallinta taataan kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Vastuullisesti tuotetut kiertotalousraaka-aineet luovat perustan kestäville kiertotalousinnovaatioille.

Laatulaboratoriopalvelumme auttavat materiaalin laadun hallinnassa toimitusketjun eri vaiheissa Lue lisää

Ota yhteyttä luodaksesi vastuullista kiertotaloutta!

 

Tutustu toimintaamme!