Skip to content

Rengastoimialan ympäristöohjelma

Suunnittelimme ja toteutimme käsikirjan ja sertifiointiprosessin Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimeksiannosta yli 3600 rengasliikkeelle. Paitsi rengasliikkeille, materiaali soveltuu myös autokorjaamoille.

Projektissa suunniteltiin yksinkertaisiin tarkistuslistoihin perustuva käsikirja, jonka avulla yritys varmistaa toimintansa ympäristökysymysten riittävän tason, parantaa työturvallisuutta, asiakkaiden asiointikokemusta sekä tehostaa toimintaansa ja alentaa samalla mm. jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Ympäristökäsikirjan ohjeita toteuttamalla yritys luo ympäristöohjelman, joka on sertifioitavissa. Sertifikaatti osoittaa, että yrityksen toiminnassa huomioidaan ympäristöasiat kestävällä tavalla ja toiminta täyttää toimialan sille asettamat vaatimukset.

Ympäristöasioiden lisäksi käsikirja sisältää tärkeimmät rengastyöhön liittyvät työturvallisuuskysymykset. Työturvallisuuteen liittyvät tarkistuslistat on laadittu yhteistyössä Rengasturvallisuuskortti-työryhmän kanssa.

Lisätietoja rengasturvallisuudesta,

http://www.rengasturvallisuus.fi/

Ympäristökäsikirja Suomen Rengaskierrätyksen sivuilla,

http://www.rengaskierratys.com/ymparistoohjelma

Uutiset