Siirry pääsisältöön

Monipuolinen kiertotalouden asiantuntija

Tiimimme erityisvahvuus on vahva kemian ja materiaalitieteen asiantuntemus yhdistettynä ympäristöteknologian ja -johtamisen osaamiseen.

Teemme vankkaan materiaalikemian osaamiseen perustuvaa, materiaalitehokasta tuotekehitystä ja tutkimusta tuotannolle ja tuottajayhteisöille, laboratoriosta pilot-mittakaavaan. Parhaat ratkaisut ja tuottavimmat konseptit tuotteistetaan ja kaupallistetaan. Kokemuksemme projektien hallinnasta takaa sen, että työ valmistuu ajallaan ja sovitussa budjetissa.

Intohimomme toimintamallien kehittämiseen ja uuden yhteistyön luomiseen tarjoaa parhaat lähtökohdat parantaa käytäntöjä toimintatehokkuuteen ja ympäristökysymyksiin liittyvissä asioissa, niin pienissä kuin isommissakin.

Yrityksen uutta luova toimintakulttuuri yhdistettynä laajaan asiantuntijaosaamiseen ja kontaktiverkostoon mahdollistavat sen, että meillä tehdään tulevaisuuteen katsovaa työtä asiakkaan parhaaksi.

Ympäristöjohtaminen

Yhteistyömallit, johtamiskäytännöt, kestävä kehitys,  kiertotalousosaaminen ja lainsäädäntö vaikuttavat sekä organisaatioiden että alueiden resurssitehokkuuteen.  Sitä voidaan parantaa ympäristöjohtamisen työkaluilla.

 • Ideapajat ja koulutukset
 • Ympäristöohjelmat ja –käsikirjat
 • Sertifiointijärjestelmät
 • Kestävän kehityksen toimintaohjeet
 • Työohjeet ja oppaat
 • Lainsäädäntö- ja ympäristölupapalvelut

Materiaaliviisaus

Materiaalien käytön tehostaminen tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä niin yrityksissä kuin julkisellakin sektorilla. Mahdollisuuksia löytyy niin tuotteista kuin toiminnastakin – tehtävämme on poistaa tehostamisen esteet.

 • Tuotekehityspalvelut ja reseptöinti
 • Tuotteiden vaatimusten määrittely
 • Sivuvirtojen tuotteistaminen
 • Arvoverkkojen luominen ja symbioosikiihdyttämöt
 • Materiaalitehokkuuskatselmukset

Ravinteiden kierto

Ravinteiden kiertoa tehostamalla säästetään arvokkaita resursseja ja vähennetään ravinnehukkaa sekä siitä aiheutuvia päästöjä vesistöihin. Me olemme kehityksen kärjessä kehittämässä ratkaisuja ja tekemässä haasteista tuotteita.

 • Tuotteiden vaatimusten määrittely
 • Ravinnekierron parantamisen tuotekehityspalvelut
 • Ravinteiden talteenottojärjestelmät
 • Ravinnevirtojen tuotteistaminen