Skip to content

Mitä on materiaaliviisaus?

Materiaaliviisaus on kiertotaloutta, joka parantaa yrityksesi kustannustehokkuutta, säästää luonnonvaroja ja lisää tuotteidesi turvallisuutta. Se on tapa käyttää erilaisia materiaaleja harkitusti, tehokkaasti ja ympäristön ja ihmisten hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Materiaaliviisaassa tuotekehityksessä parannetaan materiaalien laatua ja tuottavuutta niiden elinkaaren aikana, ja myös sen jälkeen, kun tuote on tullut elinkaarensa päähän.

Tuotekehityksen ohella tarvitaan hyvää yrityksen toiminnanohjausta, jotta uudet materiaalikierrot osataan suunnitella alusta alkaen turvallisiksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaviksi. Kiertotaloudessa materiaalien elinkaari pitenee, jolloin myös laadunhallinnalta vaaditaan aivan uudenlaista otetta. Laatuprosessia tarkastamalla varmistetaan, että materiaalin laadusta ja turvallisuudesta voidaan olla varmoja uusissa raaka-ainepohjissa, materiaaleissa ja tuotteissa

Materiaaliviisaus tuotannossa tarkoittaa:

  • Viisaat raaka-ainevalinnat: kierrätettävien raaka-aineiden käyttäminen, paikallisten uusiomateriaalien hyödyntäminen ja kriittisten luonnonvarojen käytön välttäminen
  • Tehokas prosessikehitys: viisaat valinnat tuotanto- ja käsittelyprosesseissa päästöjen, energian kulutuksen, materiaalihävikin ja apukemikaalien käytön vähentämiseksi
  • Elinkaariajattelun mukainen tuotekehitys: tuotteiden pitkäikäisyys, turvallisuus, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys
  • Vastuullinen materiaalien kierto: raaka-aineiden jäljitettävyys, uusiomateriaalien laadunhallinta, vaatimustenmukaisuus ja kiertotalouden riskienhallinta

Luotettava kumppanisi materiaaliviisaassa bio- ja kiertotaloudessa!

Meillä Apilassa tekeminen pohjautuu materiaaliviisaisiin valintoihin ja laadukkaaseen tekemiseen. Oli kyse tuotteista, tuotannosta, raaka-aineista tai sivuvirroista, me Apilassa autamme yrityksesi materiaaliviisaaseen kiertotalouteen

Materiaaliviisaus ja kiertotalous mukana monipuolisessa palvelutarjonnassammePalvelujemme avulla varmistat:

Materiaalit viisaasti käyttöön, ota yhteyttä!