Siirry pääsisältöön

Tuotteiden materiaaliviisaus

Teemme vankkaan materiaalikemian osaamiseen perustuvaa tuotekehitystä ja tutkimusta tuotannolle ja tuottajayhteisöille. Autamme asiakkaitamme materiaaliviisauden kolmella osa-alueella:

 • Viisaat raaka-ainevalinnat: kierrätettävien raaka-aineiden käyttäminen, kriittisten luonnonvarojen käytön välttäminen
 • Tehokas prosessikehitys: viisaiden tuotanto- ja käsittelyprosessien päästöjen, materiaalihävikin ja käytettyjen apukemikaalien huomioiminen
 • Elinkaarellinen tuotesuunnittelu: tuotteiden pitkäikäisyys, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys

Sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset ja -tuotekehityspalvelut

Parannamme sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia lähes kymmenvuotisen kokemuksemme ja hankkimamme laajan yhteistyöverkoston avulla.  Teemme myös materiaalikemiaan perustuvaa tuotekehitystä ja tutkimusta tuotannolle ja tuottajayhteisöille, laboratoriosta pilot-mittakaavaan. Hyötykäyttöselvitykset räätälöidään tarpeisiisi, jotka voivat olla esimerkiksi

 • löytää taloudellisesti kannattavia hyötykäyttökohteita sivuvirroille;
 • selvittää uusiomateriaalin markkinoita;
 • määrittää uusiomateriaalilta edellytettävät laatuvaatimukset;
 • löytää parhaat tekniikat sivuvirtojen käsittelemiseksi;
 • kehittää uusiomateriaalin reseptiikkaa;
 • testata uusiomateriaalin ominaisuuksia; tai
 • koota partneri- tai yhteistyöverkostoja symbioosihankkeelle

Sivuvirtojen tuotteistaminen ja lainsäädäntöpalvelut

Teemme sivuvirtojen hyödyntämisen käyttäjälle mahdollisimman helpoksi. Se toteutuu kun

 • tarvittavat materiaalikohtaiset käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet on olemassa hyvissä ajoin ennen kuin hyödyntäminen on käsillä;
 • sivutuotteella on sivutuotestatus (Eow tai tapauskohtainen sivutuotestatus);
 • sivutuote vastaa laadultaan säädösten ja standardien velvoitteita; ja
 • tuote vastaa käyttäjien tarpeisiin

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmusten pohjalta yritysten ja kuntien on helppo lähteä toteuttamaan kustannustehokkaita parannustoimenpiteitä. Suunnitelmallista tehostamistyötä voidaan tekemiemme katselmusten avulla tehdä

 • teollisuuteen (Motivan materiaalikatselmus)
 • kuntiin (Motivan materiaalikatselmus)
 • pienyrityksiin (MateriaaliLITE)

Prosesseissa kulkevien materiaalivirtojen ja niihin liittyvien kustannusten systemaattisesta tarkastelusta saatavia hyötyjä ovat erityisesti kustannussäästöt hankinnoissa ja tuotannossa. Kunnissa systemaattinen materiaalitehokkuustarkastelu on työkalu muun muassa infra- ja maarakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseen. Materiaalitehokkuuden alueellinen tarkasteleminen ja edistäminen puolestaan parantavat sekä yritysten, että koko alueen kilpailukykyä ja ekotehokkuutta.