Skip to content

Yritysten välistä yhteistyötä liiketoimintojen kehittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi

Yritystoiminnassa syntyvät hukkaresurssit saadaan hyödynnettyä viisaasti sektori- ja toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä. Kannattavimmat materiaalien kiertoon perustuvat tuote- ja palveluratkaisut edellyttävät uudenlaista ajattelutapaa, innovatiivista otetta, yhteistyötä, poikkitieteellistä osaamista ja rohkeutta toimia. Toimivimmat käytännöt, parhaat ideat ja houkuttelevimmat mahdollisuudet löytyvät usein välimaastoista.

Olemme yritystaipaleemme aikana tehneet yhteistyötä satojen yritysten kanssa. Tunnemme materiaalit. Osaamme tunnistaa materiaalien hyötykäyttötapojen ympäriltä yrityksiä, joilta syntyy huonosti hyödynnettyjä materiaalivirtoja ja yrityksiä, jotka voisivat hyödyntää materiaalia omissa tuotteissaan.  Löydämme mahdollisia teknologiatoimijoita materiaalien prosessoijiksi. Parhaimmillaan syntyy uusia toimitusketjuja ja niiden ympärille uutta alueellista yrittäjyyttä. Yritysyhteistyön avulla varmistetaan vastuulliset, kotimaiset kiertotaloustuotteet ja -materiaalit, tuottavat sivuvirrat sekä vahva paikallinen liiketoiminta.

Hyötyä saavat kaikki!

Oikeilla toimilla materiaalin arvoa saadaan kasvatettua. Kun sivuvirralle etsitään hyötykäyttöä, materiaalin kierron ja laadun varmistamiseksi rakennetaan toimijaverkosto. Tuotekehityksen ja markkinan tunnistamisen lisäksi etsitään prosessoijat, soveltuva teknologia ja logistiikka, ja luodaan näille toimiva liiketoimintamalli.

Vahva osaamisemme Apila Groupissa tulee isosta verkostostamme ja vankasta alan tuntemuksesta. Olemme paras koordinaattori yhteistyön käynnistämiseen, sillä löydämme toimijat, tunnistamme liiketoimintamahdollisuudet teollisen symbioosiverkoston luomiseksi, sekä tunnemme materiaalin ja alan parhaiten. Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja kiertotalouden toteuttamiseen niin alue- kuin organisaatiotasolla.

Tekemämme materiaalikatselmukset ovat oiva tapa aloittaa teollisten yhteistöiden tarkastelu ylimääräisten sivuvirtojen ja hävikin osalta Lue lisää

Ota yhteyttä kehittääksesi yhteistyötä yli toimialarajojen!

 

Tutustu toimintaamme!