Siirry pääsisältöön

Olemme vuodesta 2009 tehneet ratkaisukeskeistä työtä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.

Uskomme, että käytännönläheiset ratkaisut ovat parhaita. Materiaaliviisaalla tuotekehityksellä pystytään materiaalien laatua ja tuottavuutta parantamaan niiden elinkaaren aikana. Me haluamme varmistaa, että näitä elinkaaria on mahdollisimman monta.  Tuotekehityksen ohella tarvitaan hyvää toiminnanohjausta, jotta uudet materiaalikierrot osataan suunnitella alusta alkaen turvallisiksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaviksi.

Resurssiviisaan yhteiskunnan saavuttaminen vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen. Jotta kiertotalous toteutuu, tarvitaan uudenalaista ajattelutapaa, innovatiivista otetta, yhteistyötä, poikkitieteellistä osaamista ja rohkeutta toimia. Toimivimmat käytännöt, parhaat ideat ja houkuttelevimmat mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin ja materiaalien kierron pidentämiseen löytyvät usein välimaastoista. Apila Group tarjoaakin monipuolisia ratkaisuja kiertotalouden toteuttamiseen niin alue- kuin organisaatiotasolla.

Ympäristöjohtamisen palvelut

Räätälöidyt työkalut, koulutukset ja työpajat toiminnan kehittämiseksi sekä suunnitelmallisuuden parantamiseksi.

Lue lisää

Materiaaliviisaus

Materiaalitehokkuuden parantaminen, sivuvirtojen hyödyntämisen palvelut ja materiaaliviisas tuotekehitys yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää

Ravinnekierron parantaminen

Ravinteiden hyödyntämisen ratkaisut ja ravinnevirtojen tuotteistamisen asiantuntijapalvelut.

Lue lisää