Skip to content

Korkealaatuista laboratoriopalvelua omavalvonnan, laadunvarmennuksen ja tuotekehityksen tueksi

Uusia tuotteita kehitettäessä tai raaka-ainepohjaa uudistettaessa tulee myös laatuprosessia tarkistaa, jotta tuotteen laadusta ja turvallisuudesta voidaan olla varmoja. Kiertotaloudessa materiaalien elinkaari pitenee, jolloin myös laadunhallinnalta vaaditaan uudenlaista otetta.

Laboratoriopalvelujemme avulla varmistat, että

 • tuotteen laadun kannalta tärkeät kriittiset pisteet on hallinnassa koko tuotantoketjussa
 • käytettävissäsi on ketterät menetelmät laadun speksaamiseen ja varmennukseen
 • saat parhaan arvon uusiomateriaaleillesi ja tuotteillesi

Materiaalin hyödynnettävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat sen tekniskemiallinen laatu, mahdolliset epäpuhtaudet sekä materiaalin käsittely tuotantoketjun aikana. Uusien hyötykäyttösovelluksien ja tuoteinnovaatioiden myötä materiaalien kierrätettävyys lisääntyy ja tuottavuus paranee.

Laadunhallinnalla varmistetaan, että uusi kiertotalousmateriaali täyttää sille asetetut vaatimukset jatkuvasti. Materiaalin laatuvaatimukset määräytyvät niiden käyttötarkoituksen perusteella. Asiantuntevasti laaditut laatuohjelmat ovat tuotteistamisen työkalu niin End-of-waste, REACH-rekisteröinti-, kuin innovaation tuotehyväksyntävaiheessa.

Laatulaboratorio tarjoaa ketterät palvelut yrityksellesi

Laadunvarmennuksen takaamiseksi teemme yrityksellesi tarvittavat:

 • laadunhallintaohjelmat
 • tuotannon ja tuotantoketjujen kriittisten pisteiden arvioinnit
 • tuotteiden ja materiaalien laatuparametrien sekä tarvittavien laadunvarmennusmenetelmien määritykset
 • näytteenotto- ja analyysisuunnitelmat
 • työohjeet näytteenottoon ja omavalvontaan

Laboratoriomme tuottaa korkealaatuisia analyysipalveluja yrityksesi omavalvonnan, laadunhallinnan ja tuotekehityksen tueksi. Meiltä saat:

 • standardien mukaiset analyysit tuote ja -materiaalivaatimusten täyttämiseksi
 • ketterät In-house analyysipalvelut omavalvontaasi varten
 • analyysimenetelmien ja tuotannon omavalvonnan verifioinnit
 • mikromuovien määrityksen eri näytetyypeistä

Kumppanisi laadunhallintaan

Huomioimme materiaalien kierron toteutumisen aina laadun ja turvallisuuden näkökulmista. Voimme toimia ulkopuolisena koordinoijana, opastajana ja validoijana osana yrityksesi laadunhallintaa, jolloin sinulle jää vain päätöksenteko. Pystymme kerralla arvioimaan analyysien tarpeen, tarvittavat menetelmät, saadut tulokset ja mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet samalla huomioiden koko tuotannon laadunhallinnan. Meillä on monikäyttöiset tilat ja kokeneet asiantuntijat valmiina suorittamaan vaativimpiakin laboratoriotöitä.

Ota yhteyttä, tehdään korkealuokkaista bio- ja kiertotaloutta!

 

Tutustu toimintaamme!