Skip to content

Apila Group toteutti asiakkaalleen Tulikivi Oyj:lle erikoisbetonireseptin säädön kirjallisena konsultointina raaka-ainepohjan muutoksen yhteydessä. Reseptiikan kehitystyössä tähdättiin betonin laadun parantamiseen. Tämän lisäksi asiakkaalle toimitettiin tuote- ja prosessikehityksen konsultoinnin tuloksena lausunto kierrätysmateriaalin hyödyntämisessä tuotteessa. 

Lue lisää laatulaboratoriopalveluistamme

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390.