Skip to content

Vastuullista liiketoimintaa vuodesta 2006

Läpinäkyvyys asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan on meille tärkeää. Haluamme osoittaa julkisesti, että toimimme liiketoiminnan, henkilöstön, asiakkuuksien sekä lain ja säädösten osalta vastuullisesti. Arvot ja vastuullisuussitouman mukaiset periaatteet ovat läsnä yrityksen päivittäisessä toiminnassa.

Olemme täten sitoutuneet alla oleviin arvoihin ja vastullisuusteemoihin omassa toiminnassamme.

Yrityksen arvot

  1. Innovatiivisuus ohjaa meitä löytämään asiakkaille uudenlaisia ja rohkeita ratkaisuja.
  2. Materiaaliviisaus on koko toimintamme kulmakivi. Kestävää, ympäristön kannalta parempaa tuotekehitystä.
  3. Ratkaisukeskeisyys vie meidät ja asiakkaat maaliin, eikä työn tuloksena ole pelkkää sanahelinää.
  4. Henkilöstön osaamisen arvostus on ehdoton edellytys henkilöpainotteisessa työssä.
  5. Ketteryys tekee prosesseistamme nopeita ja tehokkaita, ja auttaa meitä välttämään päätöksenteossa ja tarjouksissa aikaa vieviä mutkia.
  6. Luovuus ohjaa meitä ajattelemaan poikkitieteellisesti laatikon ulkopuolella.

Sitoumuksemme

1. Vastuulliset liiketoimintatavat

Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -sopimuksen kymmeneen periaatteeseen koskien ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa.

2. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Kehitämme jatkuvasti tapojamme välttää vammoja, vaaratilanteita ja terveyshaittoja. Kaikki sattuneet tapaukset tutkitaan, ja poikkeamat korjataan.

3. Ympäristö ja ilmastonmuutos

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Tärkeimmät myönteiset ympäristövaikutukset saavutetaan työmme tuloksilla. Kehitämme teollisuuden kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia tukevia innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja prosesseja, jotka edistävät aineellista kiertotaloutta ja ehkäisevät ympäristöhaittoja.

Vaikutuksia saavutetaan myös ympäristöasiantuntijatietämyksemme avulla, joka tukee elinkeinoelämän ja yhteiskunnan päätöksentekoa kestävän kehityksen edistämiseksi.

4. Lain ja määräysten noudattaminen

Työskentelemme maan lakien ja määräysten mukaisesti. Tähän sisältyy sääntelyn parhaiden käytäntöjen noudattaminen.

5. Yrityksen omaisuus ja tietosuoja

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia. Varmistamme kaikkien sovellettavien lakien ja sopimuksen mukaisesti, että asiakkaamme immateriaalioikeuksien ja tietojen, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvan taso on riittävä pitämään kaikki tällaiset tiedot luottamuksellisina ja turvattuna.

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja vastuullisesti, kunnioitamme kaikkien yksityisyyttä ja varmistamme, että henkilötietoja suojataan tehokkaasti ja käytetään vain asiakkaan tarkoituksiin.

6. Tasa-arvoisuus

Olemme sitoutuneet olemaan myönteinen ja oikeudenmukainen työpaikka. Kohtelemme työntekijöitämme arvokkaasti ja kunnioittavasti, emmekä siedä minkäänlaista häirintää tai syrjintää, olipa se sitten fyysistä tai sanallista.

7. Asiakastyytyväisyys

Asiakkaamme odotukset keskittyvät turvalliseen ja innovatiiviseen materiaaliviisaaseen kiertotalouteen. Annamme asiakkaillemme laadukasta keskittynyttä ja luotettavaa palvelua. Kehitämme toimintaamme edelleen heidän palautteensa perusteella.

Pyrimme kehittämään innovatiivisia, turvallisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat luonnonkannalta kestäviä.

8. Kumppanuudet

Pyrimme luomaan rehellisiä ja kestäviä suhteita asiakkaamme, alihankkijoiden, toimittajien ja yhteisöjen kanssa.

Kaikki alihankkijamme ovat kunnollisia kumppaneita, jotka noudattavat arvojamme.

Apila Groupin toimitusjohtajan hyväksyntä