Skip to content

Materiaaliviisaita materiaali- ja tuoteratkaisuja raaka-ainevalinnoista uudelleenkäytettävyyteen asti

Teemme vankkaan materiaalikemian osaamiseen perustuvaa, teollisuuslähtöistä materiaali- ja tuotekehitystä kierto- ja biotalouteen. Tunnemme materiaalit ja autamme niiden hyödyntämisessä, nopeista kokeiluista aina tuotteistamiseen asti, tarvittavat viranomaisedellytykset huomioiden.

Materiaali- ja tuotekehitys palvelukokonaisuteen kuuluvat:

  • Quick&Dirty: Alkuvaiheen edulliset asiantuntijatyöt nopeasti ja ketterästi
  • Proof of Concept: Pidemmälle vietyä konseptointia huomioiden tuotteelle halutut ominaisuudet
  • Protopaja: Mallikappaleet uusista materiaaleista ja tuotteista esiteltäväksi ja testattavaksi investointipäätöksien pohjaksi

Alkuvaiheen Quick&Dirty kokeilun jälkeen kehitystyön fokus voidaan siirtää haluttuihin ominaisuuksiin Proof of Concept -vaiheessa, josta saat tuotteistamispolulle valmiin tuoteaihion. Konkreettisen Protopajan tuottaman tuote-esimerkin avulla saat kappaleen testattavaksi omassa toimintaympäristössäsi ja jota pystytään esittelemään ja hyödyntämään hankeinvestointipäätösten tukena.

Konkreettiset tulokset päätöksien tueksi

  • Fyysiset, kemialliset ja visuaaliset ominaisuudet tavoitteiden mukaiseksi (esim. väri, veden imu/läpäisevyys, lujuustavoite)
  • Olemassa olevan reseptin muuttaminen tuotteeseen sopivaksi (kiertotalouden tai vihreän kemian lisääminen)
  • Omaan tarkoitukseen, omilla laitteilla ja olosuhteilla testattava kappale

Materiaali- ja tuotekehityksessä selvitämme tuotteistamisen edellytykset huomioiden tuotanto-olosuhteet, olemassa olevat prosessit sekä asiakkaan tarpeet. Aina pelkät laadukkaat materiaalitkaan eivät riitä. Me otamme suunnittelussa myös skaalautuvuuden ja markkinat huomioon.

Ota meihin yhteyttä luodaksesi jotain uutta!

 

Tutustu toimintaamme!