Skip to content

Metsäteollisuuden ravinnerikkaiden jätteiden ja lietteiden hyödyntäminen

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ravinnerikkaiden metsäteollisuuden jätteiden käyttökelpoisuudesta lannoitevalmisteina sekä edistää niiden käyttöä. Hankkeen aikana käynnistyi myös aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö lainsäädännön edustajien, sivuvirtojen tuottajien ja mahdollisten hyödyntäjien välillä. Yhteistä keskustelua ja tutkimusta aihepiirin ympärillä on tarkoitus jatkaa. Hankkeen rahoittajina toimivat Ympäristöministeriö ja Metsäteollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Hanketta rahoitettiin ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys .

Hankkeesta julkaistiin yhteenveto sekä opas metsäteollisuuden sivuvirtojen käytöstä lannoitevalmisteina. Metsäteollisuuden ravinteet -yhteenveto antaa kattavasti tietoa metsäteollisuuden prosesseista ja niissä syntyvien sivuvirtojen muodostumisesta, määristä ja koostumuksesta. Siinä esitellään sivuvirtojen lannoituskäyttöä myös lainsäädännön kannalta. Maa- ja metsätalouden toimijoiden käyttöön suunniteltu opas kuvaa raportointihetkellä lannoitevalmiste-lainsäädännön mukaisesti tyyppihyväksytyt sivuvirrat ja oleelliset toimintatavat metsäteollisuuden sivutuotteiden lainmukaisen ja turvallisen lannoitekäytön takaamiseksi.

Hyödyntämällä metsäteollisuuden sivuvirtoja lannoitevalmisteiden raaka-aineina tai sellaisenaan lannoitevalmisteina käytettävinä sivutuotteina, saadaan niiden sisältämät metsästä peräisin olevat ravinteet ja orgaaninen aines palautettua takaisin luontoon.

Julkaisut

Metsäteollisuuden ravinteet – yhteenveto
OPAS (tuotekortit)

Uutiset