Skip to content

Hankkeen tarkoituksena on kehittää menettelytapoja ravinnerikkaiden metsäteollisuuden jätteiden käyttökelpoisuuden arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n kanssa.

 

RAKI-ohjelman suoraosoite: http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys

 

Tiedote 9.4.2013 Tiedote Metsäteollisuuden ravinnerikkaiden jätteiden ja lietteiden hyödyntäminen

Meddelande 9.4.2013 Meddelande Återvinning av näringsrikt avfall och slam från skogsindustrin