Skip to content

Hankkeen yhteenveto ja opas julkaistaan maaliskuussa 2014. Yhteenvedossa esitellään metsäteollisuuden massan ja paperin valmistuksen prosessit ja näissä käytettävät kemikaalit. Lisäksi esitellään prosesseissa syntyvät sivuvirrat: kuorijäte, kuitusivuvirrat (lietteet), tuhkat, meesa ja soodasakka.

Yhteenvedossa esitellään myös sivuvirtojen käyttömahdollisuudet lannoitevalmisteina tai niiden raaka-aineina. Opas esittelee jokaiselle tällä hetkellä lannoitevalmiste-tyyppinimen omaavalle sivuvirralle tuotekortin, jossa kerrotaan selkeät lannoitevalmisteen käyttöohjeet.