Skip to content

Vitrulan Composites Oy halusi selvittää yritysyhteistyömallia tuotannossa syntyvän lasi- ja hiilikuituhukan hyödyntämiseksi. Työssä selvitettiin lasi- ja hiilikuituhukan ominaisuudet komposiittimateriaaleissa sekä niiden mahdolliset teolliset käyttökohteet. Mahdollisen yritysekosysteemin luomiseksi kontaktoitiin eri toimialoja edustavia teollisuusyrityksiä, tavoitteena luoda lasi- ja hiilikuituhukan käytön ympärille liiketaloudellisesti kestävää yritysyhteistyötä. Materiaalin tuottajan ja haastateltujen yritysten kanssa järjestettiin yhteistapaaminen. Tämän lisäksi asiakastyöhön sisältyi ekosysteemimallin taloudellisten edellytysten ja arvoketjutoimijoiden reunaehtojen arviointi, sekä yhteistyömallien kannattavuuden tarkastelu. 

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390
Sanna Hämäläinen, sanna.hamalainen@vitrulan.com, puh. 050 5020 462