Skip to content

Kuopio Water Cluster (KWC) on vesialan tutkimus- ja tuotekehityskeskittymä, joka edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, yhden luukun periaatteella. KWC kehittää yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa ratkaisuja vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden vesienkäsittelyyn.

Bio- ja kiertotalouden asiantuntijayrityksenä Apila Group tukee vesialan kehitystä kohti materiaaliviisasta kiertotaloutta tarjoamalla kiertotalousratkaisujen tutkimus- ja kehityspalveluja, sekä palveluja ympäristövaikutusten selvittämiseen.

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. +358 45 111 3606