Skip to content

Savonia-AMK:n toimesta Apila Group toteuttaa hankkeelle tarkastelun uusien teknologioiden käytöstä vihannesten viljelyn sivuvirtojen tehokkaammassa hyödyntämisessä.

”On mielenkiintoista päästä tutustumaan alueen viljelyekosysteemeihin ja vertaamaan uutta teknologiaa olemassa oleviin käytäntöihin,” kertoo Apila Groupin toimitusjohtaja Kirsi Mononen.

Pohjois-Savon Agri-Food-klusteri toimii kasvualustana alueen yhteistyölle ja alan innovaatiotoiminnalle sekä edistää ruoantuotannon muutoskyvykkyyttä ja kestävyyttä.