Skip to content

Etelä-Savon ELY keskus myönsi Apila Group:lle 182 000 euroa “Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta hankkeeseen ”Alkali- ja maa-alkalimetallien talteenotto sivuvirroista – menetelmäkehitys”.  

Avustus on Apilalle merkittävä, ja sen avulla kehitetään uutta teknologiaa alkali- ja maa-alkalimetallien talteenottoon teollisuuden tarpeisiin. 

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sen toteutusaika on 1.11.2023 – 31.12.2024.