Skip to content

Tutustu Apila Groupin kiertotalousasiantuntijoihin! Juttusarjan aloittaa materiaaliasiantuntija Juha Timonen.

Työkaverit luonnehtivat Juhaa tuhannen tarpeellisen tiedon MacGyveriksi. Mitä mieltä tästä on Juha itse? “Hienoahan se on, vaikka vitsilläkin, vertautua kuvitteelliseen hahmoon, joka osaa tehdä purkasta ja kävyistä etälaukaistavan pommin.”

Koulutukseltaan Juha on kemian tohtori, ja nykyisessä työtehtävässään hänellä on vahva kemistin rooli. ”Talossa on neljä muutakin kemistiä, kaikki erilaisia ja omilla vahvuuksillaan,” Juha kertoo. Oman roolinsa yrityksessä hän pelkistää siihen, että hänen tehtävänsä on vastata kysymyksiin: miten ja miksi?

”Kun kemiaa yhdistetään teknologiaan, on tärkeää tuntea syyt ja seuraukset.” Juuri tätä Juha pitää omana erityisosaamisenaan. Prosessien kehittäminen alusta alkaen vaatii usein sitä, että ihan ensimmäiseksi täytyy selvittää, miten jokin asia tehdään. Monesti tämä vaatii luovia ratkaisuja. Asiakasta kiinnostavaa asiaa lähdetään selvittämään määrittelemällä mitattavia ominaisuuksia, jotka kertovat miten ominaisuus kehittyy, kun esimerkiksi kehitettävän seoksen reseptiä muutetaan. Näin pystytään tekemään havaintoja muutosten vaikutuksesta ja niiden hallinnasta.

”Vähemmällä enemmän”

Työssään Juha pyrkii huomioimaan muuttuvat olosuhteet. Varsinkin asiakkaalle suunnitellun tuotantoprosessin täytyy sietää muutoksia. ”Asioiden korjaaminen muuttujia lisäämällä ei ole lähtökohtaisesti hyvä idea,” Juha selittää työskentelyfilosofiaansa. ”Ihmiset ovat taipuvaisia tekemään turhia asioita, siitä olen yrittänyt päästä irti.”

Apilalle Juha päätyi vuoden 2018 alussa. Toimitusjohtaja Mervi Matilaisella ja Juhalla on yhteinen tuttava, joka vinkkasi Juhalle yrityksestä. Työsopimus solmittiin, ja Juha oli mukana yhtiön katsellessa uusia toimitiloja Lehmosta. Lopulta päätökseen riitti lattiakaivo ja nosto-ovi. ”Valoja ja seiniä saa lisättyä, mutta jos suuria tavaroita ei saa sisälle, ja siivous on vaikeaa, eivät tilat toimi.”

Kiertotalous – uhka vai mahdollisuus?

Isona Juhasta piti tulla limnologi. Hän kertoo haaveilleensa siitä, kuinka kalastelisi työkseen. Biologian opiskelu oli kovassa nosteessa, eikä sitä lukemaan ollut helppo päästä. Sen sijaan Juha päätyi lukemaan kemiaa, ja otti biologian sivuaineeksi, vaikka alkuperäinen suunnitelma oli ollut päinvastoin. Kiertotalousalalle hän päätyi sattuman kautta.

Nykyisessä työssään Juha pitää sen monipuolisuudesta ja valinnanvapaudesta. Välillä eteen tulee hankalia hommia, joihin ei ole valmiita ratkaisuja. Tällöin ratkaisut täytyy selvittää, ja tarvittaessa soveltaa. Vaikeinta työssä on byrokratia, kuten järjestelmät, standardit ja ”oikeat” menettelytavat. ”Vanhemmiten myös anarkisti on tosin joutunut tunnustamaan, että byrokratia on yhteiskunnan koossa pitävä liima,” Juha naurahtaa.

Kysyttäessä mitä kiertotalous Juhalle merkitsee, hän pohtii hetken. ”Kiertotalous on sourcaamista, eli hankintatointa. Jollakulla on jotakin, jolla on jotain ominaisuuksia. Sillä voisi olla käyttöä jollekin muulle, joka hakee niitä ominaisuuksia. Muuttumattomana tai pienillä muutoksilla tavara siirtyy paikasta A paikkaan B, ja molemmat tienaavat.”

”Käsillä tekeminen on kivaa”

Vapaa-ajallaan Juha tekee puutöitä, ja on opetellut myös työstämään rautaa. ”Tavoitteena on saada aikaan tasapainoista, siistin näköistä, kaunista ja käytännöllistä.” Hän on myös tehnyt funktionaalisia huonekaluja – täsmäkalusteita tarpeeseen. Yleensä huonekalut syntyvät vaimon aloitteesta, ohjenuorana että ohi pitää mahtua kulkemaan.

Keramiikka on eräs Juhan suurimmista kiinnostuksen kohteista. Siihen liittyy myös Juhan suurin onnistuminen, ja hän pitääkin kehittelemäänsä emulsiolasia eräänä suurimpana saavutuksenaan. Olkoonkin, että hänen tuutorinsa huomautti kiinalaisten tehneen samaa jo tuhansia vuosia sitten. Pilke silmäkulmassa hän kertoo rakentavansa keramiikan polttouunin jäädessään eläkkeelle, päästäkseen kokeilemaan japanilaista lasitusta.

Entä mikä sinusta tulee isona nyt? ”Seuraava etappi on setämies,” Juha naurahtaa.