Skip to content

Kemian asiantuntija Tiina Rasilaisesta piti tulla isona mäkihyppääjä, mutta analyyttinen ja tarkka Tiina päätyikin toisenlaista ketteryyttä ja innovatiivisuutta vaativaan ammattiin.

Apila Groupissa Tiina tunnetaan sanavalmiina projektien loppuunsaattaja. Tiinaa työkaverien luonnehdinta hänestä yllätti. ”Hauskaa, että pidetään sanavalmiina. Olin äärimmäisen ujo lapsi, porukassa aina sen hiljaisin.” Apilassa Tiina toimii projektipäällikkönä, ja hänen vastuullaan on projektinhallinta alkaen projektin suunnittelusta loppuraportin palauttamiseen saakka. Kaikkein haastavinta Tiinan työssä onkin projektien aikatauluttaminen, kun täytyy huomioida kaikki muut asiat mitä projektiin osallistuvilla on samaan aikaan meneillään.

Tiinan työskentelyfilosofiaa kuvaa halu pyrkiä tekemään kaikki mahdollisimman hyvin. Projektipäällikkönä hänen kädenjälkensä näkyy erityisesti asiakkaalle palautettavassa loppuraportissa. “Loppuraportin täytyy vastata niihin kysymyksiin, mitä asiakkaalla on. Sen täytyy olla ymmärrettävä, ja se myös palautetaan asiakkaalle silloin kun se on luvattu.” Sovituista aikatauluista kiinni pitäminen on tärkeää, mutta niin on myös kirjoittamiseen panostaminen. Tavoitteena on hyvän tekstin tuottaminen, jolla tieto muunnetaan helppolukuiseen muotoon. Näin asiakkaan ei tarvitse olla kemian asiantuntija saadakseen raportista oleellisen tiedon irti. Paras palkinto tehdystä työstä onkin tyytyväinen asiakas ja asiakkaan jatkotilaus. Konkreettisen kiitoksen saaminen esimerkiksi työyhteisöltä tuntuu myös aina hyvältä.

”Laajalla kulmalla katsoen”

Isona Tiinasta piti tulla mäkihyppääjä tai biologian professori. ”Se tyssäsi siihen, että ei huvittanut rämpiä ulkona tutkimassa kasveja ja eläimiä,” Tiina naurahtaa. Biologian sijaan Tiina opiskeli ensin ammattikorkeakoulussa ympäristöteknologiaa, ja sen jälkeen yliopistolla fysikaalista kemiaa aina tohtoriksi asti. Väitöskirja oli Tiinalle tärkeä hetki uralla, sillä se oli alusta loppuun itse suunniteltu, ja siihen liittyvät laboratoriokokeet itsetehtyjä. Väitöskirjan jälkeen Tiina työskenteli post doc-tutkijana yliopistolla, keskittyen polymeeripinnoille valmistettaviin mikro- ja nanorakenteisiin. Tutkimus oli mielenkiintoista, ja loi pohjaa käytännön sovelluksiin tehtävälle tutkimukselle.

Ensimmäisen kerran Tiina oli yhteydessä Apila Groupiin, kun hän sai kuulla yrityksen pohtivan kemistin palkkaamista. Keskusteluja käytiin, mutta tällöin Tiina sai vakituisen paikan Säteilyturvakeskuksen aluelaboratoriosta Rovaniemeltä.

Tiinan ja Apila Groupin tiet kohtasivat jälleen neljä vuotta myöhemmin, kun Tiina muutti Rääkkylään. Tiina sai kuulla mieheltään hankkeesta, jossa etsittiin Rääkkylän kunnantalossa oleville laboratoriotiloille uutta käyttöä. Tiedustellessaan asiasta Keski-Karjalan Kehitysyhtiöstä, hän sai kuulla, että hankkeen käytännön puolen hoitaa Mervi Matilainen Apila Groupista. Työsopimuksen solmiminen oli helppoa, koska Tiinan tausta ja kokemus oli jo kertaalleen käyty keskusteluissa läpi.

”Työ Apilalla sopii omiin arvoihini”

Tiina päätyi Apilaan ja sitä kautta kiertotalousalalle oikeastaan sattuman kautta. Tiina on aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista ja pyrkinyt omassa elämässään kuormittamaan luontoa mahdollisimman vähän. ”Tykkään olla Apilalla töissä, koska koen että työlläni on merkitystä. Saattaa kuulostaa naiivilta sanoa näin, mutta koen että teen työssäni Apilalla maailmasta parempaa paikkaa.” Apilalla etsitään jätteille hyötykäyttöä ja selvitetään esimerkiksi miten paljon mikromuovia on ympäristössä.

Tiinalle mieluisia ovat myös käytännön kokeet. ”Kun koetuloksista näkee, että ratkaisu toimii, tai tekee havainnon mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt – siitä tulee wau-efekti.”

Tiinalle kiertotalous merkitsee sitä, että käytetään käyttämään jo kertaalleen käytettyjä materiaaleja uudelleen siten, että ne eivät päätyisi jätteiksi. Näin ehkäistään luonnonvarojen ylikulutusta. Tiina kokee omalla osaamisellaan voivansa edistää kiertotaloutta erityisesti siksi, koska osaaminen yhdistää sekä kemiaa että tekniikan puolta, mahdollistaen laajalla kulmalla katsomisen, kuitenkin yksityiskohdat huomioiden.

Sinä aikana, kun Tiina on ollut Apilassa, Apila on muuttunut todella paljon. Tiinan aloittaessa työt Apilassa oli töissä vain kaksi henkilöä, ja Tiina oli ensimmäinen työsopimuksella palkattu. Silloin Apilan laboratoriotilat sijaitsivat Rääkkylässä, ja niitä vuokrattiin tuntiperustaisesti. Tiinan palatessa perhevapailta vuoden 2019 alussa, Apilan tilat olivat muuttaneet Lehmoon ja henkilöstön määrä triplaantunut. ”Tekeminen Apilassa on kasvanut ja laajentunut todella paljon, ja yrityksen toiminta ulospäin on paljon näkyvämpää.” Nyt Apila näkyy paljon laajemmin yritysasiakkaille, ja laboratoriossa on kapasiteettia ottaa vastaan paljon isompia töitä.

”Yksityiskohtien huomioiminen ja uuden suunnitteleminen on kivaa”

Ammatillisessa mielessä Tiina seuraa tiiviisti säteilyturvallisuuteen liittyvää uutisointia ja tutkimusta. Myös ympäristön tilaan liittyvät aiheet kiinnostavat, esimerkiksi ilmasto ja mikromuovit. Uusiin projekteihin Tiina lähtee mukaan innolla. Erityisen mielenkiintoisina projekteina Tiina mainitsee rengasmateriaalit ja renkaiden uusien hyötykäyttökohteiden löytämisen. ”On jännä asia, mihin kaikkeen rengasmateriaali taipuu. Kun tietää niistä paljon, on helppoa lähteä miettimään uutta.” Toinen esimerkki liittyy liikkuvan laboratorion suunnittelemiseen, jossa Tiina pääsi käyttämään omia vahvuuksiaan: laatuun, yksityiskohtiin ja vaatimustenmukaisuuteen keskittymistä.

Entä mitä tulevaisuudensuunnitelmia Tiinalla on? Apilan leivissä Tiina näkee työskentelevänsä vielä pitkään, eikä kaipaa työnkuvaansa muutoksia. Tiina on kuitenkin harrastanut kirjoittamista lapsesta saakka, ja toivoo vielä jonain päivänä olevansa tulevansa julkaistuksi kirjailijaksi. Mutta tällä hetkellä aika ei oikein riitä siihen.

Tiinan perheeseen kuuluu mies ja 4-vuotias lapsi, joten vapaa-aika menee hiekkalaatikon reunalla ja maassa kontaten muurahaisia katselemassa. Hyvä puoli lapsen kanssa touhuamisessa on, että se vie ajatukset tehokkaasti pois töistä. ”Olen myös hyvä heräämään aikaisin”, Tiina lisää naurahtaen.

 

Tämä oli 2. osa Apilan henkilöstöesittelysarjaa. Voit lukea aiemman esittelyn täältä:

Materiaaliasiantuntija Juha Timonen on tuhannen tarpeellisen tiedon mies