Skip to content

Apilalla hän huolehtii projektipäällikkönä siitä, että asiantuntijat saavat virtaa aivotyölle – työkaverit antavat tunnustusta kahvinkeittotaidoista.

Teknologia-asiantuntija, konetekniikan DI Olli Mulari työskentelee Apila Groupissa projektipäällikkönä. Työkaverit luonnehtivat Ollia mutkattomaksi moniosaajaksi. Vaatimattomasti Olli vastaa, että projektipäällikkönä hän osaa vähän kaikkea, syväosaamisesta huolehtivat asiantuntijat. ”Kaikkea ei tarvitse tietää, riittää että tietää kuka tietää.”

Ollin erityisalaa ovat tuotantoteknologia, 3D-suunnittelu ja materiaalikatselmukset. Projektipäällikkönä hän huolehtii materiaali- ja tuotekehitysprojektien aikataulutuksesta, kustannustenhallinnasta, ja asiakkaan tavoitteiden saavuttamisesta. Toisin sanoen siitä, että hommat tulee tehtyä ajallaan.

Projektipäällikön työssään Olli pitää työn vaihtelevuudesta, ja erilaisista projekteista, joiden parissa opittuja asioita voi yhdistellä ja hyödyntää muualla. Lisäksi myös asiakaskontaktit ovat tärkeitä. ”Tuotannossa työskennellessä välissä oli aina myynti tai reklamaatiot. Tässä työssä näkee asiakkaitakin, sekä asiakkaiden tarpeita.”

 

Teollisuuden vastuutehtävistä kiertotalousalalle sattuman kautta

Kuten moni muukin, Olli päätyi Apilalle sattuman, ja ennestään tuttujen työntekijöiden kautta. Teknologiasta kiinnostuneena, Olli halusi nähdä talossa olevan geopolymeerin tulostamiseen käytetyn 3D-printterin. Toimitusjohtaja Mervi Matilainen oli samaan aikaan paikalla, ja pian keskustelu kääntyi työpaikkahaastatteluksi. Toukokuussa 2018 Olli aloitti Apilalla geopolymeerin 3D-tulostukseen liittyvän kehitystyön parissa.

Ennen Apilaa Olli työskenteli vuosia erilaisissa teollisuuden vastuutehtävissä, muun muassa Tulikivellä tuotantoinsinöörinä ja tuotantopäällikkönä. Olli siis tuntee teollisuuden ja tuotantoteknologiat. ”Nykyisin työpäivät koostuvat enemmän myös asiantuntijatyöstä.” Ongelmanratkaisutaitoja vaadittiin ennenkin, mutta nykyinen työ ei ole ihan niin hektistä. ”Projektitöissä ratkaistavat ongelmat ovat projektikohtaisia eikä ratkaisun tarvitse tulla heti, kun taas teollisuudessa ratkottavat ongelmat ovat monesti akuutteja.”

Ongelmat ovat ratkaisemista varten

Apila on kasvanut valtavasti ja työntekijöitä on tullut tuplamäärä siihen verrattuna mitä oli, kun Olli tuli taloon. Toimitilatkin ovat kasvaneet. ”Aluksi minulla oli työtila tuolla keittiön nurkassa,” Olli naurahtaa. Myös projektien kirjo on kasvanut, ja asiakasprojektit ovat monipuolistuneet.

Ratkaisukeskeisyys yhdistää voimakkaasti Apilan asiantuntijoita. Haasteiden suhteen Olli on realisti: ”Kehitystyössä on aina ongelmia, mutta kyllä niihin ratkaisu löytyy. Jos ongelma tulee, on tärkeää, että ei heti ensimmäisenä paineta hätäjarrua, vaan pysähdytään hetkeksi miettimään, että mikä on oikeasti ongelma.”

Intohimona tuotannon kehittäminen

Kirjallisten töiden ja niiden vaatiman ”sipistelyn” sijasta Ollia miellyttää enemmän käytännön tekeminen ja suurien kokonaisuuksien miettiminen. Hän on aina ollut kiinnostunut uuden rakentamisesta, ja siitä, miten laitteet ja asiat toimivat yhdessä. Esimerkiksi miten tehdas toimii ja miten materiaalit liikkuvat siellä. Uravalintaa mietittäessä teknologia-ala oli luonnollinen valinta.

Merkittävimpinä saavutuksinaan Olli pitää tuotantopäälliköksi pääsemistä, sekä ekstruuderin rakentamista omin käsin. Ekstruuderi on muovin työstöön tarkoitettu laite, joka rakennettiin kiertotalouden periaatteita noudattaen ”romuraudasta” ja kierrätysmateriaaleista. ”Lähtömateriaaleina oli kasa rautaa ja sähkömoottori. Aikaa meni eniten miettimiseen ja suunnitteluun, sillä piirustuksia ei ollut, ainoastaan mielikuva siitä miten mikäkin toimii.” Tästä huolimatta Olli ei pidä itseään koneenrakentajana tai Pelle Pelottomana. Pikemminkin häntä kiinnostaa, miten yksittäinen kone uppoaa linjastoon tai tehtaaseen.

Jos Olli saisi valita täydellisen työpaikan, hän pääsisi kehittämään tuotantoa kokonaisvaltaisesti. Uusien ratkaisujen löytäminen ja ongelmien setviminen motivoi, ja asiakkaan tuotantoon mukaan pääseminen on aina innostavaa. ”Tuotannon kehittäminen, uudet tuotantolinjat ja uusien koneiden sisäänajo olisi mieleinen projekti.”

Katsaus tulevaisuuteen

Kiertotalous merkitsee Ollille tuotteen koko elinkaaren miettimistä. Näin ollen kiertotalous merkitsee tulevaisuuteen katsovaa työtä, jonka perusta on tuotesuunnittelussa. Tuotesuunnittelussa täytyykin panostaa siihen, miten tuote sekä sen materiaalit ja raaka-aineet ovat hyödynnettävissä sen jälkeen, kun tuotteen elinkaari päättyy.

”Tuotteen elinkaari päättyy siihen, kun se on kierrätetty, sen materiaalit ja raaka-aineet on erotettu ja uudelleenkäytössä.”

Omaa osaamistaan Olli haluaisi kehittää hankkimalla lisää näkökulmia kiertotalouteen, ja miten sitä voidaan edistää. Kiertotalous on paitsi materiaalien ja tuotteiden, mutta myös prosessien ja tuotantomenetelmien kehittämistä.

Alati kehittyvällä alalla myös ammattisanaston hallitseminen eri kielillä on tärkeää.

Entä miltä Ollin oma tulevaisuus näyttää? Joko hän on päättänyt, miksi haluaa tulla isona? ”Legolle insinööriksi, ja eläkkeellä Valamoon viinimunkiksi,” Olli täräyttää.

 

Tämä oli 5. osa Apilan henkilöstöesittelysarjaa. Voit lukea aiemmat esittelyt täältä:

Toimitusjohtaja Mervi Matilainen luottaa kemian voimaan
Materiaaliasiantuntija Juha Timonen on tuhannen tarpeellisen tiedon mies
Kemian asiantuntija Tiina Rasilainen huolehtii projektien sujumisesta ”just eikä melkein”
Laboratoriomestari Erja Jaala antaa luovuudelle tilaa myös laboratoriossa