Skip to content

Oman tiensä kulkijana Erja kokeili monta alaa, ennen kuin monipuolinen laboratoriotyö vei mennessään.

Apila Groupin laboratoriomestari Erja Jaala on laboratorion hengetär, joka pitää monta lankaa käsissään. Työkaverien antama luonnehdinta lämmitti mieltä: “Tuntui kyllä hyvältä tuo lausahdus.” Työpaikalla Erjalla on monta rautaa tulessa, sillä hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu laboratoriotöiden ja laboratoriotoimintojen koordinoinnin, tutkimusmenetelmä- ja tuotekehityksen sekä ympäristöanalyysipalveluiden lisäksi myös hankintakoordinaattorin, kemikaalivastaavan ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät. Kaikkein eniten Erja kuitenkin nauttii päästessään käytännön laboratoriotöihin.

Erjan päävastuualue on laboratorioanalyysitulosten tuottaminen. Kaikki lähtee oikeanlaisen laboratoriomenetelmien valinnasta ja kehittämisestä, asiakkaan tarpeiden mukaan. Valitut menetelmät tulee myös testata ja dokumentoida – on tärkeää varmistua siitä, että menetelmällä saadaan asiakkaan kannalta oleellisia ja oikeellisia tuloksia. “Se on pitkälti tiimityötä,” Erja korostaa.  Apilan henkilöstö

“Aina kannattaa käännellä kiviä luovaa laboratoriotyötä

Tänä kesänä Erjalle tuli Apilassa täyteen kolmen vuoden merkkipaalu. Apilan palvelukseen hän astui siis vuoden 2018 kesällä – Erja oli valmistunut laborantiksi vuonna 2017 ja Apila oli ensimmäinen koulutusta vastaava työ. “Kävi lykky,” Erja sanoo, sillä hän pääsi mutkan kautta Apilalle työpaikkaan, joka ei ollut avoimessa haussa. “Aina kannattaa käännellä kiviä.” Koskaan ei voi tietää mitä kautta työpaikka löytyy.

“Apilaan tullessa oli hienoa, että vaikka olin vasta valmistunut laborantiksi, niin minussa nähtiin potentiaalia ja olen päässyt käyttämään omia vahvuuksia hyväksi työssäni.” Erja kertookin, että Apilassa työnkuva muotoutuu ihmisen mukaan.

Vuosien varrella Erjan työ Apilassa on myös kokenut suuren mullistuksen. “Työn osa-alueita on tullut lisää. Osittain omankin kiinnostuksen perusteella, mutta myös siksi että tekemiselle on ollut tarve.” Toiminnan ihmisenä Erja on tarttunut toimeen. Yksi konkreettinen muutos vuosien varrella on tapahtunut Apilan toimitiloissa. “Tiloja on tullut paljon lisää. Aluksi oli vain yksi tila, pikkuhiljaa olemme valloittaneet koko rakennuksen,” Erja naurahtaa, viitaten yrityksen Kontiolahden Lehmossa sijaitseviin toimitiloihin.

Erja arvostaa sitä, että Apilassa on vapaus koordinoida omaa työtään. Työssä on paljon vaihtelua, ja työpäivät saa pitkälti suunnitella itse. Laboratoriotöiden lisäksi Erja on löytänyt mukavaa vaihtelua myös taloushallinnon töistä.

Ennen laborantiksi opiskelua ja Apilaan tuloa Erja on ehtinyt kokeilla kaikenlaista. Työura onkin ollut eräänlaista itsensä etsimistä. Hänellä on takataskussaan myös taloushallinnon merkonomin ja vaatetusalan artesaanin tutkinnot. “Kaikkea pitää kokeilla. Jos nyt saisin päättää uudelleen,   Jos tie vie vielä jatko-opintojen pariin, laboratorioanalyytikon tutkinto kiinnostaisi. Nykyiseen työhönsä Erja on kuitenkin tyytyväinen. Apilassa on monipuoliset työtehtävät, ja Erja on päässyt käyttämään osaamista, mitä on matkan varrella tullut hankittua. Hän nostaa esille myös luovuuden: “Moni yllättyy, että laborantin työhön voi yhdistää luovuutta. Myös kädentaidot ovat labratyössä tärkeitä.”

Luovuus onkin yksi puoli Erjassa. Käsityöt, sekä kuva- ja sanataiteilu ovat vahvasti läsnä. Erja innostuukin helposti uusista asioista ja uppoutuu tekemiseen täysillä. Vapaa-ajallaan Erja harrastaa improvisaatioteatteria. Harrastus on vienyt mukanaan – impro on ollut harrastuksena jo 8 vuotta. “Improvisaation avulla löytää itsestään uusia piirteitä. Vaikuttaa koko elämään, että on improvisaatiotaitoa,” Erja kertoo.

“Sanoista tekoihin menetelmäkehitystä mikromuovien parissa” 

Toiminnan ihmisenä mottokin on sen mukainen: Sanoista tekoihin. “Haluan alkaa nopeasti toteuttamaan.” Moni asia on sellainen, ettei sitä edes pysty suunnittelemaan hyvin pitkälle ennen kuin käytäntöön pitää päästä käsiksi. Erja luonnehtii itseään “toteuttajaihmiseksi”, ja kertoo olevansa Apilan materiaaliasiantuntija Juha Timosen kanssa samoilla linjoilla siitä, että kädet on kiva liata.

Erjan erityisosaamista Apila Groupissa ovat mikromuovianalyysit. “Mikromuoveihin kohdistuu nyt valtava kiinnostus, ja toimijoita on tulossa lisää.” Apila on ollut Suomessa kaupallisessa mikromuovitutkimuksessa eturintamassa. Mikromuovityössä on ollut haasteita, joita on yksi kerrallaan taklattu. Valmiita ratkaisuja ei ole ollut tarjolla, vaan kaikki on kehitettävä omalla taholla. Koska puhutaan niin pienistä partikkeleista, myös puhtausvaatimuksia on jouduttu miettimään.

Vaikeimmat hetket Erja on kokenut menetelmäkehityksen parissa, kun vertailukohtaa ei aina välttämättä ole,  on vain itse tehtävä ja päätettävä. Onneksi Apilan tiimistä löytyy osaamista, ja tiimin kanssa yhdessä pähkäillen asiat yleensä kirkastuvat.

Toiminnan ihmisenä Erja on hyvä myös hahmottamaan kokonaisuuksia – vaikka projekteja olisi monta päällekkäin, siirtymät asiasta toiseen ja työn rytmittäminen yleensä sujuvat . Oman työtilanteensa lisäksi Erja hahmottaa myös tiimin tilanteen kokonaisuutena. Joskus oma rooli projektissa on jonkin pienen osa-alueen hoitaminen, kuten tarvikkeiden hankinta tai yksittäinen laboratorioanalyysi, kun taas toisessa projektissa rooli voi olla suurempi ja vaatii syvempää asiantuntemusta.

Työnkuva muokkautuu projektin tarpeiden mukaan, sillä jokaisessa projektissa ja jokaisella asiakkaalla on omat tarpeensa. Motivaatiota Erja saa oman persoonallisen panoksensa antamisesta työlle. “Työssä on parasta, kun projekti saadaan paketoitua ja asiakkaalle saadaan ratkaisu.” Siinä vaiheessa oman panoksen näkeminen kokonaisuudelle tuntuu hienolta. Asiakkaan palautteen lisäksi myös tiimin palaute on tärkeää.

“Ei voi eikä saa kangistua kaavoihin – tulevaisuus kiertotaloudessa” 

Kiertotalous merkitsee Erjalle tulevaisuutta. “Se on väistämätön asia, hyvä että siihen on herätty.” Ennen Apilaan tuloa Erjalla ei ollut selkeää käsitystä kiertotaloudesta, lukuun ottamatta lyhyttä etäkurssia. Apilalla työskennellessään kiertotalous on tullut tutuksi. “Alalla on omat haasteensa, mutta onneksi on osaajia olemassa.”

Erja edistää kiertotaloutta omalla osaamisellaan asiakkaan auttamisen kautta. Materiaali-, tuotekehitys- ja laatulaboratoriopalvelut auttavat konkreettisesti asiakkaita siirtymään kiertotalouteen ja lisäämään vihreää kemiaa tuotteissaan – ratkaisujen toimivuus varmistetaan laboratoriossa. Erjasta on selkeää, että kiertotalousalan töitä tulee jatkossa olemaan enemmän. “Ei voi eikä saa kangistua kaavoihin.”

Tulevaisuudessa kiertotalousalalla on odotettavissa kuhinaa. Entä Erjan omat tulevaisuudensuunnitelmat? Kysymykseen Erja suhtautuu rauhallisesti: “Tulevaisuudensuunnitelmat muotoutuvat siinä, kun tätä tehdään. Koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.” Yhtenä tärkeänä prioriteettina Erja näkee omassa työssä kehittymistä, mitä se sitten tulevina vuosina tarkoittaakaan. Erja valottaa periaatteitaan: “Ihan sama miten tilanteet muuttuvat – pitää olla toimintakykyä. Aina pitää osata ajatella avoimesti.”

 

Tämä oli 3. osa Apilan henkilöstöesittelysarjaa. Voit lukea aiemmat henkilöstöesittelyt täältä:

Materiaaliasiantuntija Juha Timonen on tuhannen tarpeellisen tiedon mies
Kemian asiantuntija Tiina Rasilainen huolehtii projektien sujumisesta ”just eikä melkein”