Skip to content

Mervi motivoituu asiakkaiden haasteista ja uskoo että päättäväisyydellä mennään läpi vaikka harmaan kiven

Apila Groupin toimitusjohtaja Mervi Matilainen on toiminut kemian alalla tutkimus- ja kehitystehtävissä vuodesta 1998 saakka ja kiertotalousalalla vuodesta 2005. Työyhteisössä Merviä luonnehditaan innovatiiviseksi kannustajaksi ja rohkeaksi visionääriksi. “Mukavaa että minut nähdään sellaisena, koska pyrin siihen. Minusta on tärkeää kannustaa henkilöstöä, sillä työmme pohjaa ihmisiin ja heidän osaamiseensa”.

Toimitusjohtajana Mervi vastaa yritysjohdon tehtävistä, verkostojen luomisesta ja strategisesta suunnittelusta. “Asiakasrajapinnassa työskennellessäni tavoitteeni on tuoda myös asiakkaiden tarpeisiin innovatiivisuutta ja rohkeita avauksia. Tärkeää on uskaltaa ajatella, että mikään ei ole mahdotonta.”

“Kun tuntee kemian, voi löytää ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan. Ei saa ajatella kapeakatseisesti.”

Matilainen Mervi

Ennen Apilaa Mervi toimi tiedemaailmassa tutkijana, työstäen väitöskirjaansa epäorgaanisen kemian alalta. Tutkijantyöstä mukaan tarttuivat tutkimukselliset- ja analyyttiset menetelmät, sekä taito ottaa asioista selvää. Kiertotalouden pariin Mervi päätyi tutkijanuraansa lopetellessaan. Hän huomasi, että tehtaiden takapihoilla oli ongelmia, joiden ratkaisemiseen syttyi motivaatio. Työsarkaa riitti. “Koska raha tuli lopputuotteesta, ei siihen aikaan kiinnostanut mitä siellä takapihoilla on.” Mervi löysi omatoimisesti teollisuuden parista tutkimusaiheen, loi verkoston ja käynnisti 3-vuotisen projektin selluteollisuuden merkittävimmän kiinteän jätteen, soodasakan, puhdistus- ja hyötykäyttömenetelmien kehittämiseksi.

Projektipäällikkönä toimiessaan Mervi kartutti taitojaan verkostojen luomisessa, rahoituksen hakemisessa ja projektien vetämisessä. Näille taidoille löytyikin käyttöä keväällä 2009, kun projektin loppuessa työkaveri kertoi työpaikkailmoituksesta, jossa etsittiin Apilan verkostoihin “luovaa kemistiä”. Mervi oli ensimmäinen, joka soitti työpaikasta, ja pian hän olikin jo suunnittelemassa yrityksen strategiaa. “Siitä luovuudesta olen pyrkinyt pitämään kiinni läpi vuosien.”

Uuden luominen ja uusien avauksien tekeminen ympäristön hyväksi innostaa

Eniten Mervi nauttii työssään uusien, innovatiivisten avauksien tekemisestä. “Kun asioita tutkii kemian kautta, mikään ei tunnu mahdottomalta. Tuntuu myös hyvältä saada muut innostumaan uusista ideoista ja avauksista.” Valitettavasti aikataulukiireiden vuoksi Mervi ei ehdi enää olla mukana projektien viimeistelyssä. “Mutta onneksi meillä on Apilassa erittäin osaavaa henkilöstöä,” Mervi hymyilee. Silti kaipuu käsien upottamisesta käytännön työhön on kova: “Suunnitteluvaiheessa visualisoidaan työvaiheita ja kokeita, ja on harmillista, ettei ehdi olla mukana toteuttamassa niitä.”

Mervin vakaa usko siihen, että mikään ei ole mahdotonta ja kaikkeen löytyy ratkaisu, kiteytyy myös hänen mottoonsa: “Ihminen kykenee mihin vain, kunhan tekee sen eteen riittävästi töitä.” Tavoitteiden saavuttamiseen ohjaavat sinnikkyys, sekä utelias, avoin mieli. Sinnikkyydellä ovat syntyneet myös Mervin uran merkittävimmät saavutukset. Apilan aloittaessa kiertotaloudesta ei vielä puhuttu, joten liiketoiminnan nostaminen tälle tasolle vaikealla alalla on ollut iso saavutus. Yrityksen saavutuksista Mervi nostaa esille Apilan luoman, sivuvirroista kehitetyn materiaalin, joka puhdistaa vedestä haitallisia metalleja. Innovaatio on myös palkittu Start Me Up –liikeideapalkinnolla.

Asiakkaiden haasteet motivoivat

Yhtä erityisosaamista Mervillä ei ole, vaan hän luonnehtii itseään pikemminkin moniosaajaksi. “Osaan käsitellä suuria asiakokonaisuuksia rationaalisesti ja sen johdosta vahvuuteni on uusien projektien suunnittelu alusta loppuun.” Esimerkkinä Mervi mainitsee merkittävän UIR-hankkeen, jossa hän toimi yhtenä pääsuunnittelijana. Toinen Mervin lahjoista on yhdistellä oppimiaan tai kuulemiaan asioita tehokkaasti ja nopeasti, mikä auttaa häntä poimimaan toisiinsa vaikuttavat asiat ja yhdistelemään niitä. “Ratkaisut ovat joskus hyvinkin kekseliäitä, kun rohkaistuu ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.”

Merviä motivoi innovatiivisten ratkaisujen pohtiminen asiakkaiden haasteisiin sekä asiakkaiden innostaminen lähteä rohkeasti kokeilemaan. Quick and dirty-tyyppisissä lyhyissä hankkeissa tehdään nopeita ja ketteriä testejä, joiden miettiminen saa ideat virtaamaan. Mervi tietää, että asiakkaiden kanssa toimiessa tärkeää on tietty välittömyys, että asiakas tietää saavansa sitä mitä on luvattu.

“Eräs asiakas sanoi kerran, että konsultit pitää päästää lähelle, että lopputuloksesta tulee hyvä.” Onnistuneen projektin jälkeen paras palkinto on aina asiakkaalta saatu kiitos. “Aikoinaan eräs asiakas sanoi työn tulosten jälkeen, että hän antaa meille kolme hymynaamaa,” Mervi kertoo.

Apila ja kiertotalous

Merville kiertotalous merkitsee asioiden ja esineiden järkevää valmistusta ja käyttöä niin, että luonnonvaroja säästetään. Osaamisellaan Mervi pyrkii edistämään kiertotaloutta innostamalla yrityksiä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Eräänä esteenä hän pitää porkkanoiden puuttumista teollisuudelle. “Esimerkiksi Sitran julkaisema Kiertotalouden kiinnostavimmat on hyvä listaus, mutta hyvin toimivia yrityksiä voitaisiin huomioida tai palkita myös jotenkin muuten.”

Apila on muuttunut paljon siitä, kun Mervi aloitti yrityksessä, mutta maailma on muuttunut vielä enemmän. “Silloin ei edes puhuttu kiertotaloudesta. Olemme yrityksenä saaneet kehittyä kiertotalous-termin mukana.” Aluksi Apila oli asiantuntijaverkosto, nyt se on kasvanut yritykseksi. Vaikka ydintoiminta – ratkaisun löytäminen asiakkaan ongelmaan – on pysynyt samana, tutkimuksen teko verkostossa oli vaikeaa, ja asiakkaat halusivat valmiita ratkaisuja. Kun Mervistä tuli toimitusjohtaja vuonna 2012, Apila Groupilla oli käytössään toimistohuone Joensuun Tiedepuistolla. Vuonna 2018 toiminta siirtyi Kontiolahdelle teollisuushalliin, ja nyt käytössä on koko rakennus toimistoineen ja hallitiloineen.

Kehitys ei suinkaan ole pysähtynyt tähän. Mervi pyrkii kehittämään sekä yritystä, että itseään johtajana. “Kun on tässä roolissa, strategisen johtamisen kehittäminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita.” Yrityksessä panostusta laitetaan myös digitaalisten ratkaisujen löytämiseen, kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Lapsena Mervi haaveili arkkitehdin urasta, mutta nyt aikuisena Mervi haluaa ennen kaikkea olla onnellinen. “Ihminen on onnellinen ja menestyy, kun hän elää arvojensa mukaista elämää.”

 

Tämä oli 4. osa Apilan henkilöstöesittelysarjaa. Voit lukea aiemmat esittelyt täältä:

Materiaaliasiantuntija Juha Timonen on tuhannen tarpeellisen tiedon mies
Kemian asiantuntija Tiina Rasilainen huolehtii projektien sujumisesta ”just eikä melkein”
Laboratoriomestari Erja Jaala antaa luovuudelle tilaa myös laboratoriossa