Luovaa asiantuntijaosaamista
tuotekehitykseen ja ympäristöhaasteisiin

Autamme asiakkaitamme tehostamaan resurssiensa käyttöä ja löytämään uusia ratkaisuja toimintansa ja tuotteidensa ympäristökysymyksiin.
Ota yhteyttä.

Monipuolinen kiertotalouden asiantuntija

Tiimimme erityisvahvuus on vahva kemian ja materiaalitieteen asiantuntemus yhdistettynä ympäristöteknologian ja -johtamisen osaamiseen.

Teemme vankkaan materiaalikemian osaamiseen perustuvaa, materiaalitehokasta tuotekehitystä ja tutkimusta tuotannolle ja tuottajayhteisöille, laboratoriosta pilot-mittakaavaan. Teemme työtä kymmenvuotisen kokemuksemme ja hankkimamme laajan yhteistyöverkoston avulla. Eri teollisuudenalat kattava sivuvirtojen ja toimintaympäristöä säätelevän lainsäädännön tuntemuksemme antaa meille mahdollisuudet kehittää materiaaleja kemian kautta sekä luoda uutta teknologiaa kiertotalouden edistämiseksi. Parhaat ratkaisut ja tuottavimmat konseptit tuotteistetaan ja kaupallistetaan.

Intohimomme toimintamallien kehittämiseen ja uuden luomiseen tarjoaa parhaat lähtökohdat parantaa käytäntöjä toimintatehokkuuteen ja ympäristökysymyksiin liittyvissä asioissa, niin pienissä kuin isommissakin. Kokemuksemme projektien hallinnasta takaa sen, että työ valmistuu ajallaan ja sovitussa budjetissa.

Yrityksen uutta luova toimintakulttuuri yhdistettynä laajaan asiantuntijaosaamiseen ja kontaktiverkostoon mahdollistavat sen, että meillä tehdään tulevaisuuteen katsovaa työtä asiakkaan parhaaksi.

Ympäristöjohtaminen

Lainsäädäntö, organisaation johtamiskäytännöt, työyhteisön toimintatavat ja henkilöstön ympäristöosaaminen sekä prosessien toimivuus ohjaavat organisaation resurssitehokkuutta. Sitä voidaan parantaa ympäristöjohtamisen työkaluilla.

 • Ympäristöohjelmat ja –käsikirjat (yritykset, yhteisöt, julkinen sektori)
 • Katselmoinnit ja katselmointuki
 • Työpajat ja koulutukset
 • Lainsäädännön seuranta ja raportointi
 • Ympäristölupapalvelut

Materiaaliviisaus

Materiaalien käytön tehostaminen tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä niin yrityksissä kuin julkisellakin sektorilla. Mahdollisuuksia löytyy niin tuotteista kuin toiminnastakin – tehtävämme on poistaa tehostamisen esteet.

 • Materiaalikatselmukset (yritykset ja julkinen sektori)
 • Sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset ja -tuotekehityspalvelut
 • Arvoverkkojen luominen ja symbioosikiihdyttämöt
 • Tuotteiden vaatimusten määrittely
 • Sivuvirtojen tuotteistaminen

Ravinteiden kierto

Ravinteiden kiertoa tehostamalla säästetään arvokkaita resursseja ja vähennetään ravinnehukkaa sekä siitä aiheutuvia päästöjä vesistöihin. Me olemme kehityksen kärjessä kehittämässä ratkaisuja ja tekemässä haasteista tuotteita.

 • Ravinteiden talteenottojärjestelmät
  (tekninen suunnittelu)
 • Ravinnekierron parantamisen tuotekehityspalvelut
 • Tuotteiden vaatimusten määrittely
 • Ravinnevirtojen tuotteistaminen