Skip to content

Suomalaiset kuluttavat vaatteita ja kodintekstiilejä keskimäärin 13 kg henkeä kohti vuodessa eli Suomessa poistuu käytöstä noin 70 000 tonnia tekstiiliä vuosittain.  Kartoitimme poistotekstiilien kiertotalouteen liittyviä liiketoimintakonsepteja ja mahdollisuuksia sekä selvitti tekstiilien kierrätyksen teollisen tuotantolaitoksen toimintaedellytyksiä Kymenlaaksossa. Kymenlaakson selvityshanketta hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja se oli osa EAKR-osarahoittesta Teolliset symbioosit –hanketta.

Poistotekstiilien hyödyntäminen Suomessa on vielä vähäistä, mutta tekstiilin kiertotalouden ympärille syntyy jatkuvasti uusia kokeiluja, kehityshankkeita ja myös uusia yrityksiä. Tunnistettuja liiketoimintamuotoja Suomessa ovat muun muassa:

  • kierrätysmyymälätoiminta
  • poistotekstiileistä löytyneiden Vintage-vaatteiden jälleen myynti
  •  mekaanistyylinen tekstiilinkäsittely ja jalostaminen tuotteiksi
  • pre-consumer tekstiileistä valmistetut kuluttajatuotteet ja design
  • post-consumer tekstiileistä valmistetut kuluttajatuotteet ja design
  • yritysten omista poistotekstiileistä suunnitellut työvaatteet
  • second hand –verkkokaupat
  • tekstiilinkeräys-, käsittely – ja logistiikkapalvelut yrityksille
  • tekstiilien vastaanotto myymälässä ja niiden hyödyntäminen omien, uusien tuotteiden valmistuksessa

Yksi asiaa eteenpäin ajanut tekijä on se, että vuoden 2016 alusta lähtien poistotekstiilejä ei ole enää voinut sijoittaa kaatopaikalle, ja toisaalta niissä on paljon muutakin potentiaalia kuin energiakäyttö. Kymenlaakson alueella arviolta 2 200 tonnin vuosittain syntyvä poistotekstiilimäärä luo hyvää pohjaa erilaisten tekstiilimateriaaleja hyödyntävien toimintojen kehittämiselle alueella.  Tästä määrästä noin 600 tonnia saadaan nykyään kerättyä erillään.

Kymenlaaksossa onkin hyvät lähtökohdat saada hyötyä tekstiilien kierrosta. Palveluliiketoimintojen lisäksi poistotekstiilien kiertotalous mahdollistaa uusien tekstiilipohjaisten ja tekstiiliä hyödyntävien tuoteinnovaatioiden syntymisen Kymenlaaksoon.  Monialaisuus ja tuoreet näkökulmat ovat vahvuuksia erityisesti uusien innovaatioiden luomisessa. Hankkeen aikana tunnistettiinkin useita poistotekstiilien hyödyntämisestä alueella jo hyötyviä sekä tulevaisuudessa tekstiilikierrosta mahdollisesti hyötyä saavia tahoja. Yhteistyötä toimijoiden välillä fasilitoitiin selvityksen aikana käydyissä keskusteluissa sekä Kotkassa 31.1.2017 toteutetussa työpajassa.

 

Kuvagalleria

Uutiset