Skip to content

Kotkan Datariinassa oli 31.1.2017 koolla 30-päinen joukko eri yritysten edustajia etenkin Kaakkois- ja Itä-Suomesta, työstämässä poistotekstiileihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hukkaan (lähinnä polttoon) päätyvien poistotekstiilien mahdollisuudet uudessa kiertotalous-aikakaudessa ovat niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa kasvavasti esillä. Tilaisuuden alkuun kuultiin mm. ajankohtaiset katsaukset sekä Suomessa tehtävästä laajemmasta poistotekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketjun kehittämistyöstä (Telaketju/ Sini Ilmonen, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) että tekstiilien kierrätyksen eri teknisistä mahdollisuuksista (Pirjo Heikkilä, VTT).

Mm. poistotekstiilien logistiikan kysymyksiä työstettiin työpajan ryhmätöissä. Kuva: Cursor Oy
Työpajassa käytiin läpi poistotekstiilien keräystä ja käsittelyä mm. Kymenlaakson logististen vahvuuksien kannalta sekä poistotekstiileihin liittyvän työpajatoiminnan mahdollisuuksia. Päivän aikana selkeytyi mm. kuva siitä, että lähiaikoina Suomeen lienee tulossa muutamia poistotekstiilien käsittelyyn ja hyödyntämiseen erikoistuneita laitoksia sekä toisaalta se, että manuaalisen lajittelun merkitys tulee olemaan jatkossakin merkittävä jotta koko hyötykäyttöketju toimii. Markkinat niin raaka-aineiden kuin lopputuotteiden osalta ovat hyvin kansainvälisiä.

Tilaisuus oli osa Cursor Oy:n Teolliset symbioosit –hankkeen Kymenlaakson poistotekstiilien kiertotalous -selvitystä, joka toteutetaan yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n, Kymenlaakson Jäte Oy:n sekä Goodwill Suomi Oy:n / Sotek-säätiön kanssa. Konsulttina selvityksessä toimii Apila Group Oy.
Yhteyshenkilöt:
Esa Partanen, Cursor Oy, p. 040 1902565, esa.partanen@cursor.fi
Taru Martikainen, Kouvola Innovation Oy, p. 020 6159307, taru.martikainen@kinno.fi
Annika Aalto-Partanen, Kymenlaakson Jäte Oy, p. 040 841 annika.aalto-partanen@kymenlaaksonjate.fi
Tuija Korppi, Goodwill Suomi Oy / Sotek-säätiö, p. 044 777 0329, tuija.korppi@sotek.fi
Pirjo Rinnepelto, Apila Group Oy, p. 040 149 4251, pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi