Skip to content

Suomalaiset kuluttavat vaatteita ja kodintekstiilejä keskimäärin 13 kg henkeä kohti vuodessa eli Suomessa poistuu käytöstä noin 70 000 tonnia tekstiiliä vuosittain. Poistotekstiilin kiertotalouden ympärille syntyy jatkuvasti uusia kokeiluja, kehityshankkeita ja myös uusia yrityksiä.

Kymenlaaksossa on valmistunut Apila Groupin toteuttama selvityshanke, jossa on kartoitettu poistotekstiilien kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia maakunnan alueella. Poistotekstiileillä tarkoitetaan niitä tekstiileitä, jotka eivät enää sovi myyntiin tai käyttöön sellaisenaan.

Kymenlaakson alueella arviolta 2 200 tonnin vuosittain syntyvä poistotekstiilimäärä luo hyvää pohjaa erilaisten tekstiilimateriaaleja hyödyntävien toimintojen kehittämiselle alueella.  Tästä määrästä noin 600 tonnia saadaan nykyään kerättyä erillään.

Poistotekstiilien mahdollistamaa liiketoimintaa kannattaa ajatella myös vähän laajemmin. On tutkittu, että käsitöiden tekeminen kehittää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä auttaa rauhoittumaan ja parantaa keskittymistä. Voisiko nämä kaksi asiaa, poistotekstiilit ja hyöty mielenterveydelle, paketoida jonkinlaiseksi uudenlaiseksi, värikkääksi ja hyvää tekeväksi mindfullness-palveluksi?

Kymenlaaksossa on hyvät lähtökohdat saada hyötyä tekstiilien kierrosta. Palveluliiketoimintojen lisäksi poistotekstiilien kiertotalous mahdollistaa uusien tekstiilipohjaisten ja tekstiiliä hyödyntävien tuoteinnovaatioiden syntymisen Kymenlaaksoon.  Monialaisuus ja tuoreet näkökulmat ovat vahvuuksia erityisesti uusien innovaatioiden luomisessa. Hankkeen aikana tunnistettiin useita poistotekstiilien hyödyntämisestä alueella jo hyötyviä sekä tulevaisuudessa tekstiilikierrosta mahdollisesti hyötyä saavia tahoja.

Lue koko artikkeli Cursor Oy:n sivuilta Kymenlaaksossa selvitettiin tekstiilin kiertotalouden liiketoimintakosepteja

Lue lisää selvityksestä projektisivuilta Tekstiilien kiertotalouden liiketoimintakonseptit