Skip to content

Rääkkylän kunnassa on ollut vajaakäytöllä laboratoriotilat, joiden käyttöä halutaan tehostaa. Tilojen nykyinen laite- ja menetelmäkanta mahdollistavat käytön mm. erilaisissa biotalousalan tuotteistamisprojekteissa, ja niitä tukevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli kehittää biolaboratorion toimintamallia ja luoda alueellisesti kilpailukykyisiä palveluita toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Työ toteutettiin yhteistyössä Rääkkylän kunnan, alueellisen kehitysyhtiön sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Uutiset