Skip to content

Kulutuksen lisääntymisen myötä energiantuotannosta syntyvän tuhkan hyötykäyttö on noussut yhä merkittävämmäksi kysymykseksi. Tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntäminen on yksi esimerkki siitä, kuinka metsätalous ja bioenergia-ala voivat tukea kiertotaloutta taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Puutuhkaa voidaan käyttää puuston kasvua vauhdittavana lannoitteena, maanparannusaineena ja maaperää vakauttavana maanrakennusaineena. Se soveltuu tienrakennukseen ja maisemointiin, ja sillä voidaan myös korvata osa sementistä rakennusteollisuudessa. Puutuhkan käyttö voi kuitenkin olla haastavaa sen kompleksisen ja vaihtelevan koostumuksen vuoksi. Se esimerkiksi sisältää maaperästä peräisin olevia metalleja, jotka voivat suurina määrinä esiintyessään olla haitallisia.

Apila Groupin korkeasti koulutetut kemistit analysoivat tuhkan koostumuksen ja määrittävät sille parhaimman käyttötavan. Näin yritykset voivat hyödyntää tämän resurssin kaikki mahdollisuudet.

Oletko kiinnostunut työstämme puutuhkan parissa ja siitä, kuinka se voisi hyödyttää sinun yritystäsi?

Ota yhteyttä!

Lataa esite (englanniksi): Maximizing the potential of wood ash