Skip to content

Valmennussarjan viimeisessä osassa toteutimme yhdessä FIBS ry:n kanssa verkoston jäsenille valmennuksen kiertotalouden yhteistyömalleista ja ekosysteemeistä. Apila Groupin toimitusjohtaja Mervi Matilainen esitteli osallistujille esimerkkejä ekosysteemitoiminnasta. Lisäksi asiantuntemustaan osallistujille jakoivat Motiva Oy:n kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, sekä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kiertotaloustekstiileistä ja palveluista vastaava Anna Garton.

Puheenvuoroissa ja niitä seuranneessa keskustelussa käsiteltiin mm.
👉🏻 Ekosysteemeissä syntyviä materiaaleja ja niiden hyödyntämispotentiaalia.
👉🏻 Kuinka yritysekosysteemeistä kiinnostuneet toimijat voivat kohdata toisiaan.
👉🏻 Menestyksellinen ekosysteemitoiminta vaatii, että yrityksillä on yhteinen tahtotila ja palo tekemiseen.

Työpajatyöskentelyssä ja seuranneessa keskustelussa nostettiin esille mm.
💡 Ekosysteemeissä on paljon vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.
💡 Ekosysteemitoiminnassa materiaalin laatuun liittyvät vastuut jakautuvat usean eri toimijan kesken.
💡 Uutta ekosysteemiä suunniteltaessa tulee ekosysteemitoiminnalle löytää ensin tarve ja kohde.

Apila Group kiittää lämpimästi FIBS ry:tä tilaisuuden järjestämisestä, Motivan Ilkka Hippistä, LSJH Oy:n Anna Gartonia, sekä kaikkia tapahtumaan ja keskusteluun osallistuneita!

Valmennus oli osa FIBS Pro -jäsenille tarkoitettua Kiertotalouslähtöinen tuotesuunnittelu -tilaisuussarjaa, jonka FIBS ja Apila Group järjestävät yhteistyössä vuoden 2022 aikana. Tilaisuussarja huipentuu 17.11.2022 pidettävään Kestävä tuotekehitys -webinaariin.

Viisaat materiaalivalinnat kestävässä tuotekehityksessä – FIBS valmennus 2/3
Tuotekehitys vastuullisen kiertotalouden lähtökohtana – FIBS valmennus 1/3