Skip to content

Toteutimme FIBS ry:n kanssa sen verkoston jäsenille valmennuksen aiheesta ’Viisaat materiaalivalinnat kestävässä tuotekehityksessä’. Meiltä materiaalivalintojen merkityksestä ja kiertotalousmateriaaleista oli puhumassa kehitysjohtajamme Kirsi Mononen. Lisäksi meillä oli ilo saada vieraaksemme Kiilto Oy:n RDI Director (rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto) Raija Polvinen.

Puheenvuoroissa ja niitä seuranneessa keskustelussa nostettiin esille, että viisaissa materiaalivalinnoissa tuotelähtöisyys ja vastuullisuuskysymysten arvottaminen ovat avainasemassa. Lisäksi tunnistettiin, että kestävä, kiertotalouden mukainen tuotekehitys vaatii vastuullisuuskysymysten integrointia osaksi tuotekehitysprosessia ja organisaatiotason sitoutumista.

Työpajatyöskentelyssä pohdittiin tuotteen raaka-ainepohjan uudistamista, ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten raaka-aineen saatavuus ja laatu, vaatimustenmukaisuus, hiilijalanjälki ja elinkaariarvioinnit. Samalla arvioitiin vastuullisuusasiantuntijan roolin tärkeyttä tuotekehityksen apuna. Onnistuneen tuotekehityksen kannalta kriittisinä pisteinä tunnistettiin erityisesti suunnitteluvaihe, testaus ja päätöskohdat.

Isot kiitokset FIBS ry:lle tilaisuuden järjestämisestä, Kiilto Oy:n Raijalle, sekä kaikille tapahtumaan ja keskusteluun osallistuneille!

Valmennus oli osa FIBS Pro -jäsenille tarkoitettua Kiertotalouslähtöinen tuotesuunnittelu -tilaisuussarjaa, jonka FIBS ja Apila Group järjestävät yhteistyössä vuoden 2022 aikana. Valmennukset jatkuvat syyskuussa, jolloin aiheena on Kiertotalouden yhteistyömallit ja yritysekosysteemit. Ilmoittaudu mukaan!

https://www.fibsry.fi/tilaisuudet/kiertotalouslahtoinen-tuotesuunnittelu-3-3-kiertotalouden-yhteistyomallit-ja-yritysekosysteemit/