Skip to content

Toteutimme FIBSry verkoston jäsenille tänään valmennuksen aiheesta ’Tuotekehitys vastuullisen kiertotalouden lähtökohtana’. Meiltä vastuullisesta tuotekehityksestä oli kertomassa toimitusjohtajamme Mervi Matilainen ja hänen lisäkseen oli ilo saada vieraaksi Berner Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Heini Koivistoinen.

Esitysten ja osallistujien vilkkaiden keskustelujen pohjalta tunnistettiin materiaalikierron mahdollisuuksiksi mm. pienemmät ilmasto- ja ympäristövaikutukset, paikallisuus ja tunnetut raaka-ainelähteet sekä uudet tuotemahdollisuudet.

Työpajassa pureuduttiin myös siihen mitä yhteistä on vastuullisuustyöllä, raaka-ainevalinnoilla ja kiertotaloudella. Kaikilla kolmella osa-alueella on yhteisiä tavoitteita, ja onnistuneella tuotesuunnittelulla ja raaka-ainevalinnoilla päästään lähemmäs kohti kiertotaloutta ja vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Isot kiitokset Berner Oy:n Heinille, ja kaikille tapahtumaan ja virinneeseen keskusteluun osallistuneille!

Valmennus oli osa FIBS Pro -jäsenille tarkoitettua Kiertotalouslähtöinen tuotesuunnittelu -tilaisuussarjaa, jonka FIBS ja Apila Group järjestävät yhteistyössä vuoden 2022 aikana. Valmennukset jatkuvat toukokuussa, jolloin aiheena on Viisaat materiaalivalinnat kestävässä tuotekehityksessä. Ilmoittaudu mukaan!

https://www.fibsry.fi/tilaisuudet/kiertotalouslahtoinen-tuotesuunnittelu-2-3-viisaat-materiaalivalinnat-kestavassa-tuotekehityksessa/