Skip to content

Erilaisia maa-aineksia, teollisuuden sivuvirtoja sekä jätemateriaaleja hyödyntämällä voidaan valmistaa kierrätysmaa-aineksia, maanparanteita, kasvualustoja ja lannoitteita. Apila Group on toteuttanut asiakkailleen erilaisten uusiomaa-aineisten tuotteistamiseen sekä kasvualustojen ja kierrätysravinteiden räätälöintiin liittyviä projekteja, joissa on hyödynnetty vaihtelevasti erilaisia teollisuuden sivuvirtoja.

Syitä käyttää kierrätysmaa-aineksia ja -ravinteita:

  • Maaperän tuottavuuden ja ravinnetaseen parantaminen
  • Rakennusprojektien materiaalitehokkuus ja alueellinen raaka-aineiden kierto
  • Vähemmän energiankulutusta ja päästöjä kuljetuksesta
  • Ravinneomavaraisuuden parantaminen
  • Neitseellisten luonnonainesten käytön vähentäminen ja biodiversiteetin suojeleminen
  • Uudet tuotteet ja liiketoimintamahdollisuudet

Palvelujemme avulla varmistat kierrätysmaa-aineksen ja lannoitevalmisteiden potentiaalin ja täyttyvät laatuvaatimukset

Sivuvirtajakeet tai kierrätysainekset analysoidaan kemiallisesti niiden kasvualusta-, maanparannus- ja ravinnevaikutuksen määrittelemiseksi. Jakeista muodostetaan eri seoksia käyttökohteeseen lainsäädännön ja lupamenettelyn puitteissa parhaiten soveltuvan seoksen löytämiseksi. Analyysitulosten perusteella Apila Group arvioi kierrätysmaa-ainesmateriaalin lannoitevalmiste- ja maanparannusainekelpoisuuden ja tarvittaessa avustamme tyyppinimihyväksynnän hakemisessa ja tuotteistamisessa. Seosten lannoitevalmiste- ja kasvualustapotentiaali voidaan varmistaa stabilointi- ja kasvatuskokein.

Tutustu projekteihimme täällä:

https://www.apilagroup.fi/projektit/kasvualustan-raatalointi/
https://www.apilagroup.fi/projektit/uusiomaa-ainesmateriaalin-tuotteistaminen/

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390