Skip to content

Toteutimme vuosina 2018–2019 projektin uusiomaa-ainesmateriaalien ja niistä muodostettujen kasvualustojen tuotteistamiseksi. Projektia varten analysointiin kuusi sivuvirtaa ja kolme eri seosta.

Projektin tavoitteena oli saada lannoitelain mukainen tyyppinimihyväksyntä uusiomaa-ainesmateriaalille. Tavoitetta varten kerättiin raaka-aineista ja tuotteesta tuotehyväksyntäprosessia varten tarvittavat tiedot. Projektin kuluessa valmisteltiin myös tuotekuvaus ja muut viranomaiskäsittelyyn vaadittavat asiakirjat.

Apila Group Oy Ab:n tapahtumapuuanalyysimenetelmällä vertailtiin sivuvirtojen ja seosten soveltuvuutta lannoitelainsäädännön ja kemiallisen koostumuksen näkökulmasta. Tavoitteena oli saada selkeä käsitys siitä, miten tulee edetä lannoitevalmistelainsäädännön tyyppinimihyväksynnän saamiseksi.

Tulosten perusteella saatiin arvio uusiomaa-ainesmateriaalien lannoitevalmiste- ja maanparannusainekelpoisuudesta. Soveltavat tyyppinimet tarkennettiin ja eri seossuhteiden tuotteistettavuutta arvioitiin jatkoanalyysein. Seosten lannoitevalmistepotentiaali varmistettiin stabilointi- ja kasvatuskokein.

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390.