Skip to content

Materiaalikehityksen ja teollisuuslähtöisten ratkaisujen asiantuntijana Apila Group vastasi Urban Infra Revolution hankkeessa uuden geokomposiittimateriaalin reseptin luomisesta sekä materiaalikehityksestä, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja tuotteistamisprotokollan määrittämisestä.  Selvitimme teollisuuden kiinnostusta materiaalia ja yritysyhteistyön käynnistämistä kohtaan uuden materiaalin kaupallistamista ajatellen. Roolimme konsortiossa oli monipuolinen: yritysekosysteemin muodostaminen hankkeen suunnitteluvaiheessa, ohjausryhmätoiminta ja sidosryhmätyö hankkeen aikana.  Geokomposiittimateriaali-reseptejä luotiin onnistuneesti viisi kappaletta, joiden kiertotalousmateriaalien määrä vaihteli 68-99 % välillä. Kehitetyt reseptit pohjautuvat Etelä-Karjalan alueella tai läheisyydessä syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseen ja ovat ominaisuuksiltaan 3D-tulostamiseen soveltuvia.

Urban Infra Revolution (UIR) – hanke

Urban Infra Revolution (UIR) -hankkeessa kehitettiin kiertotalouden materiaaleja ja uudenlaista menetelmää kierrätettävien ja toimivien kaupunkirakentamisen tuotteiden valmistukseen metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja yhdistämällä. Hankkeessa tavoiteltiin alueellista innovatiivista kokeilua mm. kehittämällä 3D-tulostusteknologiaa sekä uutta betonin kaltaista geokomposiittimateriaalia. Tällä yhdistelmällä voidaan tulostaa ympäristöystävällisempiä ratkaisuja infrarakentamiseen ja rakennusteollisuuteen. Kehitystyön myötä syntyneet materiaalit, menetelmät ja konseptit ovat monistettavissa muuallekin maailman kaupunkeihin. 3D-teknologia mahdollistaa uuden, urbaanin kaupunkiarkkitehtuurin, kuten pyöreiden muotojen tulostuksen sekä monipuolisen kaupunkikuvan rakentamisen.

Lappeenrannan kaupunki toimi 3-vuotisen (11/2017-10/2020) hankkeen vetäjänä. Hanke osarahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions (UIA) –aloitteesta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 4,2 miljoonaa euroa, EU-tuen osuus oli 80 prosenttia, loppu tuli hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta. Apila Groupin lisäksi mukana hankkeessa oli projektikonsortiona mukana Lappeenrannan kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Metso:Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign ja Design Reform.

Gepocit geopolymeeri rakennusteollisuuden tarpeisiin

Apila Groupin kehittämä Gepocit® -ratkaisu on uusi rakennusmateriaali, jossa käytetään energia- ja kaivannaisteollisuuden jäännösresursseja. Kestävien jäännösmateriaalien käyttö ja arvokkaiden luonnonvarojen suojelu edistävät kiertotaloutta. Asiantuntijamme määrittävät Gepocit® -materiaalin koostumuksen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella. Tämä tarkoittaa, että tuotekehityksessä voidaan huomioida erilaiset raaka-ainepohjat ja  tuoteominaisuudet. Gepocit® on kustannustehokas, vahva materiaali, jota sitä voidaan käyttää monenlaisissa tuotteissa ja sovelluskohteissa.

Lue lisää Apilan kehittämästä Gepocit® -ratkaisusta

 

UIR-hankesivut

Urban Innovative Actions
Lappeenrannan kaupunki
Hankkeen loppuraportti
Hankkeen loppuraportti (Eng)

Lue lisää hankketta koskevista uutisista

Lappeenrannassa kehitetään 3D-tulostettavaa materiaalia, joka voisi korvata betonin (Uutisvuoksi, 10/2017)
EU:lta 3,4 miljoonaa Lappeenrantaan betonin korvaavan materiaalin kehittämiseen (Lappeenrannan kaupunki, 10/2017)
Ideakilpailulla etsitään kaupunkialueelle uudenlaista käyttöä kierrätysmateriaalille (Lappeenrannan kaupunki, 3/2018)
Urban Infra Revolution -hanke järjesti huhtikuussa 2018 ”Uudet Citytuotteet” -ideakilpailun (Lappeenrannan kaupunki, 5/2018)
Uudet Citytuotteet – kilpailun voittaja on valittu (Lappeenrannan uutiset, 6/2018)
Lappeenrannassa kehitetään uudenlaisia kiertotaloustuotteita (Rakennuslehti, 8/2019)
Geopolymeerien ilmastohyödyistä uutta näyttöä (LUT-yliopisto, 9/2019)
Blogi: Kiertotalouden vallankumous (Green Reality, 11/2019)
Koulun taakse tulostetaan 100 metrin melueste – salaperäinen laite pidetään visusti piilossa (Yle, 12/2019)
Melueste syntyy Pontukseen 3d-tulostimella ensi kesänä (Lappeenrannan uutiset, 4/2020)
Lappeenrannan keskustasta toteutettu vuoden 2050 3D-kaupunkimalli (Lappeenrannan kaupunki, 9/2020)
Uutta rakennusmateriaalia teollisuuden sivuainevirroista (LUT-yliopisto, 10/2020)
Betonille kehitettiin korvaaja Lappeenrannassa – päästöt 98 prosenttia pienemmät (Rakennuslehti, 10/2020)
Tulevaisuuden kaupunki syntyy tulostetusta tekokivestä (Kemia-lehti, 10/2020)
Geopolymeerista syntyy melueste (Kemia-lehti, 10/2020)
Lappeenrannan Pontuksen koulun 3D-tulostettavaa meluestettä asennetaan paikoilleen (Yle, 10/2020)
Koulun taakse rakennettiin meluvalli keinokivestä – suomalaisresepti voisi korvata betonin, joka aiheuttaa ison osan maailman ilmastopäästöistä (Yle, 1/2021)
Sivuvirroista meluvalliksi – Uuden materiaalin tarina (Rakennustekniikka, 6/2021)

Apila Groupin artikkelit