Skip to content

Selvitimme, kuinka asiakkaan kehittämän vedenpuhdistusratkaisussa käytetty suodatusmateriaali saadaan regeneroitua ja uudelleen aktivoitua fosforin talteenottoa varten. Työssä kehitettiin koesarjat ja testimenetelmät, joiden avulla testattiin regeneroinnin toimivuutta mm. fosforinsidontakapasiteetin, sitoutuneen fosforin talteenottokapasiteetin sekä tuoteturvallisuus liukoisten haitta-aineiden osalta. Työssä asiakkaalle suunniteltiin jatkotoimenpiteet ratkaisun ja sen turvallisuuskysymysten edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja: Pirjo Rinnepelto, 040 1494 251, pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi

Lue lisää Apila Groupin laatulaboratoriopalveluista.