Skip to content

Projektissa Apila Group kehitti uusiokumin ja muovin seosmateriaalin (komposiitin) reseptiikkaa. Lisäksi projektissa kehitettiin menetelmää uusiokumin ja HDPE muovin seostamiseksi, optimaalisimman seossuhteen ja raaka-ainejakeiden tunnistamiseksi.

Työpöytätyönä tehdyn selvityksen perusteella suunniteltiin ja rakennettiin testaus- ja koeistusjärjestely erilaisten kumimuoviseosten valmistamiseen ja testaamiseen. Koeosuudessa valmistettiin uusiokumi-HDPE-komposiittia kolmella eri kumipitoisuudella käyttäen partikkelikooltaan ja laadultaan erilaisia uusiokumijakeita.

Seosmateriaaleista mitattiin erilaisia ominaisuuksia, kuten kovuus, vetolujuus, taivutus- ja iskumurtolujuus, massa ja abraasion kestävyys. Lisäksi koeistettiin seosmateriaalien säänkestävyyttä. Tulosten perusteella kumijauhe seostuu hyvin useilla pitoisuuksilla muoviin. Lisäksi havaittiin, että komposiittimateriaali on hyvin ruiskuvalettavissa erilaisiksi kappaleisiksi. Erilaisilla kumilaaduilla voidaan vaikuttaa komposiitin materiaaliominaisuuksiin.

Työ toteutettiin Suomen Rengaskierrätys Oy:lle. 

Lisätietoja: Pirjo Rinnepelto, 040 1494251, pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi 

Lue lisää Apila Groupin materiaali- ja tuotekehityspalveluista.