Skip to content

Apila Group toteutti yhteistyössä Hub Karelian kanssa kiertotalous-aiheisen verkkokurssin osana Euroopan unionin Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittamaa Waste Not Want Not – ICE-CAP-projektia. Projektin tarkoituksena on edistää tietoisuutta kiertotaloudesta yhdistäen eri ikäisille sopivat oppimisresurssit kattavaksi perheoppimisen kokonaisuudeksi.   

Kurssin tavoitteena oli käsitellä kiertotaloutta lapsiperheiden näkökulmasta. Kurssin materiaalit pohjautuivat Kiertotalouskoulutus vanhemmille -verkkokurssin luentomateriaaleihin. Verkkokurssin teemat ovat käytännönläheisiä ja niissä käsitellään muun muassa juhlien järjestämistä, ruokahävikkiäliikkumista ja muotia. 

Kurssia varten valmisteltiin kahdeksan teeman oppimiskokonaisuus, sisältäen oppimistavoitteet, teoriasisällön ja pohdintatehtävät. Materiaalit löytyvät ICE-CAP-projektin verkkosivuilla, missä ne ovat maksutta kaikkien kiertotaloudesta kiinnostuneiden käytettävissä. 

Tästä voit ladata materiaalit ja poimia kiertotalouden oppeja osaksi perheesi arkea https://ice-cap.eu/fi/oppimisymparisto/kiertotalouskoulutus-vanhemmille/ 

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390.