Skip to content

Selvitystyössä tutkittiin hyönteisten hyödyntämistä muovien käsittelyssä. Työn toteutuskelpoisuutta arvioitiin marjanviljelytilaa esimerkkinä käyttäen, sekä kartoitettiin toteutusta edistävät ja estävät tekijät sekä tärkeimmät tutkimustarpeet. Selvitykseen kuului lainsäädännön rajoitteiden tarkastelu, selvitys muovin ominaisuuksista ja epäpuhtauksista, selvitys muovin kemikaalien, epäpuhtauksien ja organismien riskeistä sekä riskien hallintamahdollisuuksia suhteessa hyönteisten biologisiin ominaisuuksiin, sekä ehdotus muovin esikäsittelystä maatilalla. Arvio ratkaisun toteutettavuudesta ja mittakaavasta sekä vertailu käytössä oleviin ratkaisuihin ja selvitys tärkeimmistä lisätutkimustarpeista.

Apila Group toteutti työn Savonia amk:lle hyönteistaloutta kehittävään InsectSavo –hankkeeseen. Insect Savo –hankkeen tavoitteena on kehittää hyönteistaloutta taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeen aikana lisätään hyönteisalan osaamista, tietoa hyönteisten kasvatuksesta sekä ravintoarvoista. Hankkeessa kootaan yhteen hyönteisalalla eri toimijoita alkutuotannosta kuluttajiin. Hankkeessa järjestetään hyönteiskasvatukseen perehdyttäviä infotilaisuuksia ja työpajoja.

Apila Groupin Nina Huikurin esitys selvitystyön tuloksista webinaarissa kiertotalous ja hyönteiset:
Hyönteiset muovijätteen käsittelyssä

Hankkeen päärahoittajat: Pohjois-Savon liitto ja EAKR.
Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus sekä Ylä-Savon ammattiopisto

Lue lisää hankkeesta:
https://insectsavo.savonia.fi/

Uutiset