Skip to content

Apila Group toteutti Savonia amk:lle hyönteisselvityksen vuoden 2020 syksyllä hyönteistaloutta kehittävään InsectSavo –hankkeeseen.

Selvitystyössä tutkittiin hyönteisten hyödyntämistä muovien hävittämisessä maatilalla. Työn toteutuskelpoisuutta arvioitiin marjanviljelytilaa esimerkkinä käyttäen, sekä kartoitettiin toteutusta edistävät ja estävät tekijät sekä tärkeimmät tutkimustarpeet.

Apila Groupin asiantuntija Niina Huikuri on hankkeeseen liittyvässä webinaarissa ”Kiertotalous ja hyönteiset” 16.2.2021 klo 11:50 puhumassa selvitystyön pohjalta saaduista tuloksista hyönteisten hyödyntämisestä muovijätteen käsittelyssä.

Lisätietoja hankkeesta ja webinaarista löytyy hankkeen virallisilta sivuilta: https://insectsavo.savonia.fi/