Skip to content

Toimenpideohjelma kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän voimistamiseksi Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä – hankkeen tavoite oli koota Etelä-Karjalan alueen kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän parissa työskentelevät toimijat yhteen rakentamaan toimenpideohjelma seuraaville kymmenelle vuodelle.  Hanke toteutettiin 2015-2016 ja sen lopputuloksena saatiin aktiivinen ja laaja-alainen yhteistyöverkosto sekä yhdessä laadittu kestävän kehityksen strategia ja toimenpideohjelma Etelä-Karjalan maakuntaan.

Etelä-Karjala sai ympäristöministeriöltä tukea alueellisen kestävän kehityksen kasvatus- ja viestintäohjelman kokoamiseen 2016 aikana. Hankkeen päärahoittajana toimi ympäristöministeriö. Vastuullisena yhteistyötahona toimi Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Hanke toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen koordinoiman Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma – hankkeen sekä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

  • Aktiivinen ja yhteistyöhön omistautunut kestävän kehityksen kasvatus- ja viestintäverkosto (yhteistyö)
  • Ympäristökasvatus- ja viestintätyön profiilin nostaminen ja ympäristökasvatustyön tunnettavuuden lisääminen alueella (tunnettavuus ja näkyvyys)
  • Kasvatus- ja viestintätyön vaikuttavuuden lisääntyminen resurssien jakamisen ja laajemman kontaktiverkoston avulla (vaikuttavuus)
  • Yhdessä luotu, suunnitelmallinen ja vastuutettu, kestävän kehityksen kasvatus- ja viestintätyötä tukeva strategia ja toimenpideohjelma Etelä- Karjalan alueelle (yhteistyö ja tavoitteellisuus)

Hankkeen tulokset:

Hankkeessa toteutettiin kolme avointa työpajaa. Kuhunkin työpajaan osallistui 20-60 eteläkarjalaista kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän ammattilaista. Työpajoissa osallistujat  suunnittelivat Apila Groupin ohjaamana toimenpideohjelmaa maakuntaan. Ohjelmaluonnokseen pyydettiin kommentteja ja lausuntoja, joita tuli 16 kpl.

Kaakkois-Suomen ely-keskus julkaisi toimenpideohjelman keväällä 2017.

Toimenpideohjelma on ladattavissa täältä.

Uutiset