Skip to content

Kestävän kehityksen toteutumista edistetään Etelä-Karjalassa tänä vuonna yhteishankkeella, jossa keke-työn parissa toimivat luovat yhdessä tuumin toimintasuunnitelman kestävän kehityksen kasvatuksen, neuvonnan ja valistuksen  voimistamiseksi maakunnassa. Aihe koskettaa kaikkia yhteiskunnan alueita ja kaikkia toimialoja.

Hankkeen ympärillä käy hyvä pöhinä #keke2025Katso Ely-keskuksen uutinen