Skip to content

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin toimeksiannosta kirjoitimme kolmiosaiseen Kestävän rakentamisen työkirjojen sarjaan Rakennusalan kiertotalouden ratkaisuja -oppaan.  

Suomen kunnianhimoisena tavoitteena on olla edelläkävijämaa kiertotaloudessa. Rakennusala on avainasemassa kiertotaloussiirtymän toteutumisessa, sillä rakennusalalla on paljon potentiaalia edistää rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.  

Tästä näkökulmasta toteutimme oppaan, jossa käsitellään mm. materiaalivalintojen tärkeyttä, yhteistyötä eri toimijoiden kesken kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi, sekä mitä rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys vaatii esimerkiksi työvaiheiden suunnittelulta. 

Oppaan asiantuntijahaastatteluja varten hyödynsimme verkostojamme ja uusiomateriaaleja koskevassa osiossa omaa materiaaliasiantuntemustamme.  

”Apilan osaaminen ja ammattitaito tekivät projektista vaivattoman toteuttaa. Lopputulokseen olen enemmän kuin tyytyväinen, oppaasta tulee olemaan paljon hyötyä rakennusalan yrityksille matkalla kohti kestävämpää rakentamisen tulevaisuutta.” Kestävän kehityksen ja kiertotalouden Projektipäällikkö Hanna Malkamäki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

Kestävän rakentamisen oppaat on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Pohjanmaan liiton tuella. Oppaat ovat ladattavissa Vaasanseudun Kehitysyhtiö Oy VASEKin verkkosivuilta: https://www.vasek.fi/kestava-rakentaminen/     

Lue lisää materiaalitehokkuuspalveluistamme.  

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. +358 45 111 3606.