Skip to content

Jeppo Biogas Ab:n toimeksiannosta kartoitimme valitulta toimintasäteeltä mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat vastaanottaa luomukelpoista mädätysjäännöstä. 

Jeppo Biogas Ab on ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvaan energiaan keskittynyt biokaasuyhtiö, joka tuottaa biokaasua maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Biokaasulaitoksella jätteestä valmistetaan ympäristöystävällistä, uusiutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisiin polttoaineisiin lukeutuvaa maakaasua. Biokaasun talteenotto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ja polttoaineena se on ympäristöystävällisempää kuin maakaasu. 

Kun biomassasta on otettu talteen biokaasu, jää jäljelle ravinnepitoinen mädätysjäännös, jolle etsittiin hyödyntäjää. Jeppo Biogasin biokaasun tuotannossa syntyvä mädäte on luomukelpoista ja hygieenistä, soveltuen hyvin lannoitekäyttöön. Ekosysteemikartoituksen tuloksena tunnistettiin alueella toimivat yritykset, joista yhteistyössä toimeksiantajan kanssa valittiin haastateltavat toimijat. Apila Group toteutti alustavat haastattelut, joissa tiedusteltiin yritysten halukkuutta ja mahdollisuuksia mädätysjäännöksen hyödyntämiseen. 

Apila Group organisoi yhteistyötapaamiset toimeksiantajan ja mahdollisten kumppaniyritysten välillä, joissa edelleen kartoitettiin mahdollisuuksia luoda yritysryhmiä, jotka muodostaisivat toiminnallisia ekosysteemejä mädätysjäännöksen hyödyntämiseen lannoitteena. 

“Tuntui järkevältä antaa ulkopuolinen toimittaja tehdä kartoitus. Ulkopuolinen voi lähestyä mahdollista yhteistyökumppanista hyvin neutraalisti sekä saada sen mukaisia vastauksia. 

Katsoimme myös toimeksiantoa siltä kantilta, että Apila Groupilla oli luontainen rooli tällaisessa kartoituksessa sekä heillä oli jo ennestään yhteystiedot ja kanavat tärkeimmille tekijöille ja näin säästyisi meidän omaa aikaamme hankkeessa. 

 Melko isosta määrästä yrityksistä saatiin haravoitua kourallinen kiinnostavia jatkoneuvotteluihin. Apila Group toimi alkuneuvotteluissa fasilitaattorina ja pöytäkirjan pitäjänä. 

Tällä hetkellä tuntuu siltä, että pääsemme etenemään toivotulla tavalla.”

Toimitusjohtaja Kurt Stenvall, Jeppo Biogas Ab 

Lue lisää yritysekosysteemipalveluistamme.

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. +358 45 111 3606.