Skip to content

Gepocit®-materiaaleilla jopa 73 % betonia pienemmät ilmastovaikutukset

Abdulkareem et al. toteuttivat elinkaariarvioinnin (LCA), jossa vertailtiin Gepocit® geopolymeeri-seoksia betoniin erilaisissa ympäristövaikutusluokissa, jotka valittiin betonin valmistukseen liittyvien ympäristökysymysten perusteella. Nämä luokat mittasivat fossiilisten ja luonnonvarojen ehtymistä sekä päästöjä ilmaan, veteen ja maahan. 

Tutkimus osoitti, että Gepocit®-geopolymeereillä on jopa 73 % pienempi ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP) kuin portlandsementillä. Vähennys perustuu pääasiassa pienempiin päästöihin valmistusvaiheessa. Uusiutumattomien fossiilisten luonnonvarojen ehtymispotentiaalia arvioivassa luokassa, parhaalla Gepocit®-seoksella on 76 % pienempi fossiilien häviämisarvo kuin portlandsementillä. Ehtymispotentiaalikerroin kuvaa kiloa öljyekvivalenttia, ja portlandsementin tapauksessa 70 % sen ehtymispotentiaalikertoimen arvosta tulee sementistä ja 21 % kuljetuksista. Gepocit®-geopolymeerin valokemiallinen otsoninmuodostuspotentiaali on jopa 83 % pienempi kuin portlandsementin. Valokemiallinen otsonin muodostumispotentiaali kuvaa seoksen potentiaalia muodostaa alailmakehän otsonia. Viimeisenä ympäristövaikutuskategoriana tutkittiin happamoitumispotentiaalia, joka kuvaa happamoittavia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ympäristön pH-arvon alenemisen. Parhaalla Gepocit®-geopolymeeriseoksella oli 85 % pienempi happamoitumispotentiaali kuin portlandsementillä. 

Ympäristövaikutukset reseptikohtaisia 

Tulokset eri seosten välillä vaihtelevat merkittävästi johtuen geopolymeerireseptien eroista, jotka johtivat vaihtelevaan kestävyyteen (puristuslujuuteen) ja käyttöikään. Kun puristuslujuutta ja käyttöikää (40 vuotta) käytettiin indikaattoreina ympäristövaikutuksia arvioitaessa, parhaalla seoksella on vastaava tai parempi ympäristötehokkuus verrattuna portlandsementtiin. Tämä johtuu käytettyjen kemikaalien ja neitseellisten materiaalien vähäisemmistä määristä sekä 3D-tulostuksen käyttämisestä rakennusmenetelmänä. 

Tulokset ovat osa Mariam Abdulkareemin väitöstutkimukseen liittyvää julkaisua. Mariam Abdulkareemin väitöskirja Environmental Sustainability of Geopolymer Composites (Geopolymeerikomposiittien ympäristön kestävyys) tarkastetaan 3.12.2021 LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. 

Yhteenveto: Abdulkareem et al., Life cycle assessment of a low-height noise barrier for railway traffic noise https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129169

 

Ota meihin yhteyttä jos olet kiinnostunut Gepocit® materiaalin hyödyntämisestä: