Skip to content

Apila Groupista löytyy saman katon alta sekä bio- että kiertotalouden osaaminen. Tämä mahdollistaa monipuolisten biohiili- ja geopolymeeriratkaisujen kehittämisen arvoa tuottaviksi kokonaisuuksiksi sinun yrityksellesi.

Biohiili ja geopolymeeri ovat kiinnostavia, ympäristöystävällisempiä ja monikäyttöisiä materiaaleja, joiden hyötykäyttöpotentiaalissa riittää vielä selvitettävää. Molempien valmistuksessa voidaan hyödyntää teollisuuden sivuvirtoja, jolloin saavutetaan kiertotaloushyötyjä muun muassa parantuneen materiaalitehokkuuden kautta.

Biohiili ei ole vain yksi tuote

Biohiili eroaa esimerkiksi puuhiilestä pääasiallisen käyttökohteensa perusteella. Kun puuhiilen pääkäyttötarkoitus on energiantuotanto, biohiiltä voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi kasvualustoissa, vedenpuhdistuksessa tai rakentamisessa. Lähtömateriaalia ja käsittelyä varioimalla saadaan biohiili taipumaan monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Apilassa käytettävissäsi ovat laatulaboratoriopalvelut ja kova osaaminen markkinalähtöiseen biohiilen analysointiin, raaka-aineen laadun ja haluttujen tuoteominaisuuksien määrittämiseen, sekä valmius käytettävien raaka-aineiden ja biohiilituotteiden luokittelun kehittämiseen.

Sovelluslähtöinen ajattelu avaimena menestystuotteeseen

Geopolymeerejä valmistetaan betonin valmistusta muistuttavalla menetelmällä, käyttäen raaka-aineena teollisuuden sivuvirtoja. Sivuvirtojen hyödyntäminen geopolymeereissä vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, lisää kustannustehokkuutta ja tarjoaa positiivisia ympäristövaikutuksia. Geopolymeereistä puhutaan usein betonin korvaamisen yhteydessä, mutta geopolymeeri taipuu muuhunkin. Geopolymeerejä on käytetty erilaisissa rakentamisen ratkaisuissa, mutta sille on löydetty sovelluksia myös vedenpuhdistuksessa.

Me Apilassa olemme edelläkävijöitä uusien geopolymeerimateriaalien kehittämisessä. Raaka-aineet ja käyttötarkoitus huomioiden voimme räätälöidä käyttökohteeseen soveltuvan materiaalikoostumuksen.

Kiertotaloudessa tehokas resurssien hyödyntäminen on kaiken a ja o.

Olemme Apila Groupissa toteuttaneet materiaaliviisasta kiertotaloutta jo vuodesta 2006 lähtien. Toteutamme tuotekehitystä loppukäyttökohteen vaatimukset huomioiden, tavoitteena kaupallistettava tuote. Kiinnostaako sinua biohiilen ja geopolymeerien mahdollisuudet? Voimme auttaa yritystäsi löytämään sopivat yhteistyökumppanit, rahoitusta pilot-kokeiluihin, sekä kehittämään parhaat, arvoa tuottavat ratkaisut ja tuotteet!