Skip to content

Joulukuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Apila Groupin asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. 75 % vastaajista suosittelisi Apilan palveluja kumppaneilleen. 

Kyselyyn vastanneet olivat kaikkein tyytyväisimpiä asiantuntijatyön ja raportoinnin laatuun, sekä asioinnin helppouteen. Sanallisessa palautteessa kiitosta sai Apilan henkilökunta. Asiakkaat kaipaisivat vahvempaa profiloitumista muista palveluntarjoajista erottumiseksi. Yrityksen sisäisessä kehitystyössä pyritäänkin vastaamaan asiakkaiden toiveisiin, ja terävöittämään Apilan brändiä entisestään paremmin asiakkaita palvelevaan suuntaan. 

Kiitos kaikille asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille. Palveluiden konseptointi ja oman toiminnan selkeämpi profilointi otetaan ehdottomasti sisäisen kehityksemme ohjenuoraksi jo kuluvan vuoden aikana. Antamanne palaute on arvokasta!

– Mervi Matilainen, toimitusjohtaja 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia 

 • 75 % vastaajista koki Apila palveluiden vastaavan asiakasyritysten haasteisiin joko hyvin tai erittäin hyvin. 
 • 75 % vastaajista koki Apilan asiakaspalvelun laadukkaana ja kommunikoinnin asiantuntijoiden kanssa sujuvana. 
 • Kaikki vastaajat kokivat, että palvelu tuotettiin hyvin aikataulussa. 
 • 87,5 % vastaajista oli tyytyväisiä Apilan raportoinnin laatuun. 
 • 75 % vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palvelun laatuun kokonaisuudessaan. 
 • 87,5 % vastaajista piti Apilan kanssa asiointia helppona. 
 • 75 % vastaajista suosittelisi Apilan palveluita kumppaneilleen. 
 • 75 % vastaajista tekisi Apilan kanssa uudelleen yhteistyötä joko todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti. 

Erityisen onnistuneina pidettiin mm. seuraavia asioita:

 • ”Konkreettinen tekeminen paikan päällä tuotekehityksen alussa.”
 • ”Asiakkaiden tarpeiden huomiointi ja asiantuntevat osaajat opastamassa.”
 • ”Vaihtoehtoisten menetelmien laaja tarkastelu ja mahdollisesti soveltuvien menetelmien käytännönläheinen arviointi useamman henkilön tekemänä.”

Sanallisessa palautteessa kiitosta asiakkailta sai Apilan henkilökunta: 

 • ”Mukava henkilökunta ja osaamista löytyy. Tarvittaessa myös nopeaa reagointia haastavissa tilanteissa.” 
 • ”Mukavaa, rentoa ja asiantuntevaa yhteistyötä.”
 • ”Projekti meni maaliin ihan jouhevasti kanssanne.” 

Kysely toteutettiin joulukuussa 2022 Apilan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Vastaajilta kysyttiin palvelujen ajanmukaisuuteen, kilpailukykyyn, palvelun laatuun ja suositeltavuuteen liittyviä kysymyksiä.