Skip to content

Tehostetun strategiatyön tuloksena syntynyt uusi asiakaslupaus heijastaa yrityksen arvoja ja tapaa toimia. Samalla asiakaslupaus sanoittaa paremmin asiakkaiden saamat hyödyt.  

Ketterät, kekseliäät ja käytännönläheiset palvelut bio- ja kiertotalouteen. Materiaali- ja tuotekehityksestä tuotteistamiseen ja ekosysteemeihin – lopputulos on aina integroitavissa nykyiseen liiketoimintaan, jolloin saat parhaan tuoton investoinnillesi. – Apilan asiakaslupaus

Alkuvuodesta julkaistun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakaslupauksemme lunastamisessa on onnistuttu – asiointi Apilan kanssa on helppoa, aikatauluista pidetään kiinni ja tekeminen on konkreettista. ”Me toimimme, kuin olisimme osa asiakkaan organisaatiota: tehokkaasti ja tulosvastuu edellä, asiakasta kuunnellen,” Apila Groupin toimitusjohtaja Mervi Matilainen kertoo. 

Apilan asiakaslupauksessa tuodaan esille niitä asioita, joita asiakkaamme arvostavat Apilan toiminnassa: tarjoamme asiakkaalle poikkitieteellistä erityisasiantuntijuutta ja teemme käytännönläheisiä koeistuksia ja selvityksiä nopeallakin aikataululla. ”Olemme Apilassa panostaneet asiakaslähtöiseen ja innovatiiviseen out-of-the -box -ajatteluun. Ymmärrämme mitä asiakas haluaa, ja korkealaatuisen kemian osaamisemme avulla olemme pystyneet toteuttamaan haastaviakin projekteja.” 

Yrityksen henkilökunta kokoontuu tiiviisti saman pöydän ääreen ideoimaan ja ratkomaan asiakkaiden tilanteita. Jo ennen projektien alkua analysoidaan sitä, mikä on asiakkaan tapauksessa se kaikista tärkein tavoite se, mistä aidoin hyöty syntyy. ”Asiakasymmärrys on meille tärkeää. Asiakaslupauksellamme vakuutamme myös, että kaikki asiakkaille tekemämme työ lähtee yrityksen liiketoimintaympäristön tuntemisesta. Tähtäämme siihen, että kehittämämme ratkaisut toimivat yrityksen nykyisen liiketoiminnan puitteissa,” Mervi Matilainen kertoo. 

Asiakaslupaus ohjaa myös Apilan sisäistä kehitystyötä. ”Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella asiakkaamme toivovat meiltä vahvempaa profiloitumista kilpailijoista erottumiseksi. Haluamme olla asiakkaillemme matalan kynnyksen TKI-kumppani, ja pitkäaikaisimpien asiakkaidemme kanssa olemme onnistuneet rakentamaan tällaisen luottamussuhteen. Paikallisesti Pohjois-Karjalassa olemme alallamme tunnettu ja tunnustettu toimija. Asiakkaita meillä on ympäri Suomea, mutta tunnettuuttamme täytyy vielä tehostaa.” 

Asiakaslupauksen toteutumista seurataan jatkossa tiiviisti asiakastyytyväisyyskyselyillä ja aina hankkeiden päättyessä. ”Asiakaslupauksemme on tehty yhdessä henkilöstömme kanssa, ja työntekijämme ovat sitoutuneet lunastamaan asiakaslupauksen jokaisen asiakkaamme kohdalla,” Matilainen summaa.  

Apila Group Oy Ab perustettiin vuonna 2006, tavoitteena luoda uudenlaista, innovatiivista ja menestyksellistä liiketoimintaa tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Yrityksen slogan ”Closing the loops” kiteyttää Apilan palvelut ja toiminta-ajatuksen edistää bio- ja kiertotaloutta tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren varrella.

Lue lisää Apilan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista täältä