Skip to content

Apilassa kävi odotettuja vieraita Business Joensuusta ja GTK:sta Outokumpu Mining Hub -hankkeen käynnistyessä.

Maailmaa koetelleet kriisit ovat antaneet uutta potkua edistää vihreää siirtymää. Samalla tarve kaivannaisteollisuuden tuottamille raaka-aineille kuten metalleille kuitenkin kasvaa. Onkin välttämätöntä löytää ratkaisuja hyödyntää kaivosteollisuudessa syntyvää jätettä kuten sivukiviä ja rikastushiekkoja.

Näiden tavoitteiden ympärille on muodostettu Outokumpu Mining Hub arvoverkosto, jonka ympärille rakentuu tulevaisuudessa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu klusteri ja ekosysteemi. Mining Hub koostuu GTK Mintecin, siihen liittyvien arvoverkoston yritysten sekä Business Joensuu Oy:n muodostamasta kokonaisuudesta. Alkuvaiheessa projekti keskittyy ratkomaan kaivosteollisuuden keskeisiä haasteita kaivosjätteiden hyödyntämiseksi, mutta tulevaisuudessa tavoitteena on kasvattaa tarjontaa.

”On ilo olla osa tätä arvoverkostoa,” Apila Groupin toimitusjohtaja Kirsi Mononen kertoo. ”Apila on mukana verkostossa, koska yrityksellä on vankka ja monipuolinen kokemus kiertotalouden ratkaisuista.” Apila Groupin osaaminen nojaa vahvasti materiaalikemiaan ja vuosien kokemus sivuvirtamateriaalien parissa takaa sen, että Apilalla on annettavaa kaivannaisalan kiertotalouteen!

Apilan yhteyshenkilö: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. +358 45 111 3606
Lisätietoa projektista Business Joensuu sivuilla: https://businessjoensuu.fi/tietoa-meista/projektit/outokumpu-mining-hub-arvoverkostosta-kohti-klusteria-ja-ekosysteemia